Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 5 października 2016r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji umieszczono zaktualizowany projekt ustawy Prawo wodne z dnia 29 września 2016 r.

Jak wynika z obecnej treści projektu projektodawca uwzględnił uwagi Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” dotyczące konieczności wprowadzenia przepisów przejściowych dotyczących taryf obowiązujących w roku 2017 uchwalonych na podstawie dotychczasowych przepisów.

Zgodnie z art. 546 przedmiotowego projektu: „Taryfy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893), określone na rok 2017, mogą ulec zmianie w trakcie tego roku na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.”

Jednocześnie Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że przedłoży propozycję uzupełnienia przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków umożliwiających zmianę taryf wynikającą z wyżej wymienionego art. 546 projektu ustawy Prawo wodne.

W opublikowanym projekcie nie uległy zmianie stawki opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych, jednak w komunikacie Ministerstwa Środowiska napisano, że:

„Projekt ustawy Prawo wodne przewiduje dla różnej wielkości miast różne stawki. Maksymalny poziom do jakiego mogą wzrosnąć ceny to do 15 groszy w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców i do 40 groszy za 1 m3 w dużych aglomeracjach miejskich. W wyniku analizy przeprowadzonej w ministerstwie podczas prac nad ustawą, oznacza, że czteroosobowej rodziny jest to wzrost opłat za wodę około 2,5 zł miesięcznie - oświadczył wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski.”

Izba na bieżąco będzie śledzić kolejne zmiany projektu ustawy Prawo wodne, szczególnie w zakresie zmienionych stawek opłat.

Prezes Izby - Dorota Jakuta

pdfProjekt_ustawy_-_Prawo_wodne_-_NT_KRM-10-37-16_29.09.2016.pdf.pdf1.93 MB

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. +

    Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. Tematyka szkolenia: Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki prawidłowego opomiarowania Czytaj więcej
  • Profesjonalizm w obsłudze klienta - skuteczne nawyki pracownika BOK przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: Sopot, 16-17 kwietnia 2020r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.