Szanowni Państwo,

W dniu 8 września 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202).

Ustawa reguluje zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związków, państwowych osób prawnych i komunalnych osób prawnych, niezależnie od posiadania przez ww. podmioty pozycji dominującej w danej spółce.

Zgodnie z art. 4 Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składała się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

Część stała wynagrodzenia miesięcznego uzależniona jest od spełnienia w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych co najmniej dwóch z trzech przesłanek, dotyczących działalności spółki: wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. Dla obliczenia części stałej wynagrodzenia ustawodawca wprowadził dolne i górne stawki wynagrodzenia

Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona będzie od poziomu realizacji celów zarządczych, których katalog otwarty zawarty został w ust.6 art.4

Ustawodawca w celu wprowadzenia zasad wynagrodzenia członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego zobowiązał podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych do podjęcia działań w myśl art. 21 ust. 1:

„Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podjąć działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego, określonych niniejszą ustawą, najpóźniej do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.”.

Link do aktu prawnego w Dzienniku Ustaw:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1202/1

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. +

    Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. Tematyka szkolenia: Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki prawidłowego opomiarowania Czytaj więcej
  • Profesjonalizm w obsłudze klienta - skuteczne nawyki pracownika BOK przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: Sopot, 16-17 kwietnia 2020r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.