Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie RCL w dniu dzisiejszym ukazało się podpisane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozporządzenie zmieniające w pełni uwzględnia propozycje Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie’’ dotyczące doprecyzowania ww. rozporządzenia w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych dotyczących kwestii amortyzacji od środków trwałych, niezależnie od źródła ich finansowania.

Akt został skierowany do ogłoszenia, jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie RCL Rozporządzenie zostanie najpóźniej ogłoszone do dnia 22.08.2016 roku

Poniżej link do Rozporządzenia

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12284810/12350271/dokument239097.pdf


Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 22.08.2016, pozycja 1301, ogłoszone zostało wyżej wymienione Rozporządzenie. 

Zgodnie z § 3. Rozporządzenia, akt wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poniżej link do strony Dziennika Ustaw:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1301/1

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Poznań - 15 listopada 2019r. +

    Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Poznań - 15 listopada 2019r. Tematyka szkolenia: Sporządzanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy za Czytaj więcej
  • Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Warszawa, 21 listopada 2019 r. +

    Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Warszawa, 21 listopada 2019 r. Krajowy projekt benchmarkingowy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, od dziesięciu lat przeprowadzany przez Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.