W imieniu Izby Gospodarczej " Wodociągi Polskie" informuję, iż w Monitorze Polskim z dnia 25 lipca 2016r. poz. 718 ukazało się obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017. Link do strony, na której można zapoznać się z tekstem komunikatu to : www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/718/M2016000071801.pdf.

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi Izbie przez radcę prawnego Macieja Szambelańczyka z WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. z siedzibą w Warszawie, obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 nie jest aktem określającym wysokość opłat za korzystanie ze środowiska, a jedynie dokumentem technicznym podającym do publicznej wiadomości stawki ww. opłat na następny rok po uwzględnieniu corocznej waloryzacji. Waloryzacja opłat następuje na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 291 POŚ stawki opłat za korzystanie ze środowiska podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku automatycznemu podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa GUS. Minister Środowiska ma obowiązek ogłoszenia w drodze obwieszczenia wysokości stawek opłat na rok następny zwaloryzowanych w określony powyżej sposób. Wskazane w obwieszczeniu stawki opłat dotyczą każdego rodzaju korzystania ze środowiska, jedynie część z nich odnosi się do wód. Wobec faktu, że nowe Prawo wodne nie zostało dotąd uchwalone, Minister Środowiska miał obowiązek opublikować to obwieszczenie i uwzględnić w nim także stawki opłat za korzystanie z wód. Wejście w życie projektowanego Prawa wodnego uczyni treść ww. obwieszczenia nieaktualnym w zakresie opłat za usługi wodne.

Magdalena Borowczyk-Zalewska
gł. specjalista ds. prawnych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

    Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
  • 1