Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy Państwu otrzymany przez Izbę Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie’’ do konsultacji projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Izba, w związku z prowadzonymi kontrolami przez UOKiK, delegatury NIK, w przedsiębiorstwach wod–kan dotyczącymi zasad kwalifikacji kosztów amortyzacji we wnioskach taryfowych, podjęła szereg działań zmierzających do uzyskania stanowiska organów zgodnego ze stanowiskiem Izby, tj. że winno stosować się do sporządzenia taryf za wodę i ścieki całkowitą wartość amortyzacji od środków trwałych, niezależnie od źródła ich finansowania, ( tj. stosować przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowością nie przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

W tym celu Izba odbyła liczne spotkania, m.in. w NIK, NFOŚiGW, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pozyskała także m.in. opinię z Instytutu Studiów Podatkowych Prof. Modzelewskiego. W rezultacie tych działań Izba uzyskała stanowiska organów administracji publicznej i instytucji publicznych, które można ocenić jako pełne podzielenie punktu widzenia branży i Izby.

Skierowane zostało do Ministra Infrastruktury i Budownictwa propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ze wskazaniem konkretnego brzmienia określonych przepisów.

Projekt przedłożonego Rozporządzenia uwzględnia propozycje Izby, w tym dotyczące doprecyzowania ww. rozporządzenia w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych dotyczących kwestii amortyzacji od środków trwałych, niezależnie od źródła ich finansowania.

Załącznik do pobrania:

pdfLEG-145_MIR_Rozporzadzenie_taryfy.pdf1 MB

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.