W imieniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” informuję, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji -w załączeniu.

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia do dnia 14.04.2016r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Uwagi wniesione po wskazanym terminie nie będą mogły być uwzględnione w piśmie do Ministerstwa dotyczącym stanowiska Izby odnośnie ww. projektu.

Z poważaniem,

Magdalena Borowczyk-Zalewska
gł. specjalista ds. prawnych IGWP

Załączniki:

pdfprojekt_rozporzadzenia_Ministra_Srodowiska_w_sprawie_for.pdf1.94 MB

docOSR_-_projektu_rozporzadzenie_Ministra_Srodowiska_w_spra.doc202.5 KB