Dnia 9 października Sejm uchwalił zmiany do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Należy zwrócić uwagę, że część zmian obowiązywać będzie już od 24 grudnia 2015 r. (pozostała cześć zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 roku.


Najbardziej istotnym, ze zmian już obowiązujących, jest wymóg dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - mapy (zamiast załącznika graficznego) przedstawiającej zasięg oddziaływania.

 


W ustawie zwiększono też kompetencje Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie większej ochrony obszarów natura 2000 (regionalny dyrektor ochrony środowiska może stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny).


Ważne jest też przedłużenie terminów w których można korzystać z wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Terminem podstawowym jest 6 lat, natomiast 10 lat dla inwestycji realizowanych etapowo (wcześniej było to odpowiednio 4 i 6 lat).


pdf Pełen tekst ustawy – Dz.U. 2015 poz. 1936290.01 KB

Adam Gołębiewski - Główny Specjalista ds. Technicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.