Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, udostępniony został projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw- projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji- w załączeniu.

Wyznaczony został 7-dniowy krótki termin do konsultacji publicznych. Skrócenie terminu konsultacji publicznych - jak podaje w piśmie z dnia 15.01.2016r. Pani Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska- wynika z konieczności pilnego przyjęcia przepisów ustawowych zapewniających pełne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 155 z 23.05.2014, s. 1).

Polecam uwadze przepisy dotyczące propozycji zmian odnośnie ustawy o drogach, ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy-Prawo budowlane ( art. 2-4 ww. projektu ustawy). Uzasadnienie dla wprowadzonych zmian do wskazanych ustaw znajduje się w uzasadnieniu projektu ustawy.

W ocenach skutków regulacji projektu ustawy w zakresie oddziaływania na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wskazuje się : a/ obowiązek koordynacji robót budowlanych w przypadku zamiaru prowadzenia robót budowalnych, dotyczących ww. infrastruktury technicznej, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych; b/ obowiązek przekazywania Prezesowi UKE informacji o lokalizacji infrastruktury technicznej oraz planowanych robotach budowlanych, dotyczących tej infrastruktury; c/ obowiązek udzielania informacji o infrastrukturze technicznej na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jeżeli nie są one dostępne przez PIT lub nie są dostępne publicznie w formie elektronicznej; d/obowiązek umożliwienia inspekcji infrastruktury technicznej na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego; e/ obowiązek przekazywania informacji o planowanych lub realizowanych robotach budowlanych na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu umożliwienia koordynacji robót budowlanych; f/obowiązek zamieszczania na stronie internetowej aktualnych warunków zapewnienia współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej oraz obowiązek przekazywania Prezesowi UKE informacji o stronie internetowej, na której będą zamieszczone ww. warunki; g/ obowiązek ustalenia opłat za dostęp do infrastruktury na bazie ponoszonych kosztów – co przełoży się na szersze wykorzystanie infrastruktury na potrzeby budowy sieci szerokopasmowych.

W imieniu  Izby Gospodarczej  „ Wodociągi Polskie” zwracam się z prośbą  o przesyłanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń do propozycji aktu do dnia 25 stycznia 2016r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem,

Magdalena Borowczyk-Zalewska
Dział Prawny IGWP

Załączniki:

pdfustawa_o_zmianie_ustawy_o_wspieraniu_rozwoju_uslug_i_sie.pdf759.16 KB

pdfOCR.pdf469.52 KB