W dniu 31 grudnia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. 2015 poz. 2365).

Nowelizacja dotyczy odroczenia z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. terminu wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w szczególności kwestii dotyczących uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW. 

System aukcyjny miał zastąpić dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty).

Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji, w zakresie potrzeby i celu uchwalenia ustawy projektodawcy zdecydowali się zaproponować niniejszy projekt z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy wymagają:

  1. Przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój;
  2. Przygotowania niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie;
  3. Dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Dodatkowe vacatio legis w wymiarze 6 miesięcy umożliwi oddanie tych inwestycji do użytkowania i skorzystanie przez wytwórców energii elektrycznej z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia.

Ponadto do zaproponowanych przez Sejm zapisów dotyczących przesunięcia wejścia w życie przepisów dotyczących rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. Senat dodał cztery poprawki, przyjęte przez Sejm, które mają za zadanie doprecyzować nowelizację ustawy. Dotyczą one mikroinstalacji o mocy do 40 kW, które zostaną objętę systemem bilansowania. Dodano także do katalogu przepisów artykuły regulujące zasady wsparcia w systemie bilansowania włączające prosumentów (jednoczesnych konsumentów i producentów energii), którzy uruchomili swoje mikroinstalacje przed 2016 rokiem i którzy wcześniej sprzedawali energię po cenie 80% hurtowej ceny energii. Z kolei właściciele dużych elektrowni wodnych stracą prawo do korzystania z zielonych certyfikatów, a instalacje współspalania będą mogły otrzymywać tylko 0,5 zielonego certyfikatu na każdy wyprodukowany MWh energii elektrycznej.

Poniżej druk sejmowy Ustawy źródło : http://isap.sejm.gov.pl

 pdfDz.U.2015_poz.2365.pdf110.32 KB

Adw. Paweł Sikorski

 

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1