W dniu 31 grudnia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. 2015 poz. 2365).

Nowelizacja dotyczy odroczenia z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. terminu wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w szczególności kwestii dotyczących uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW. 

System aukcyjny miał zastąpić dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty).

Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji, w zakresie potrzeby i celu uchwalenia ustawy projektodawcy zdecydowali się zaproponować niniejszy projekt z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy wymagają:

  1. Przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój;
  2. Przygotowania niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie;
  3. Dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Dodatkowe vacatio legis w wymiarze 6 miesięcy umożliwi oddanie tych inwestycji do użytkowania i skorzystanie przez wytwórców energii elektrycznej z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia.

Ponadto do zaproponowanych przez Sejm zapisów dotyczących przesunięcia wejścia w życie przepisów dotyczących rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. Senat dodał cztery poprawki, przyjęte przez Sejm, które mają za zadanie doprecyzować nowelizację ustawy. Dotyczą one mikroinstalacji o mocy do 40 kW, które zostaną objętę systemem bilansowania. Dodano także do katalogu przepisów artykuły regulujące zasady wsparcia w systemie bilansowania włączające prosumentów (jednoczesnych konsumentów i producentów energii), którzy uruchomili swoje mikroinstalacje przed 2016 rokiem i którzy wcześniej sprzedawali energię po cenie 80% hurtowej ceny energii. Z kolei właściciele dużych elektrowni wodnych stracą prawo do korzystania z zielonych certyfikatów, a instalacje współspalania będą mogły otrzymywać tylko 0,5 zielonego certyfikatu na każdy wyprodukowany MWh energii elektrycznej.

Poniżej druk sejmowy Ustawy źródło : https://isap.sejm.gov.pl

 pdfDz.U.2015_poz.2365.pdf110.32 KB

Adw. Paweł Sikorski

 

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. +

    VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych dla branży wod-kan Czytaj więcej
  • Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. +

    Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Straty wody zagadnienia Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.