Gminy, które nie zdążyły wybudować oczyszczalni ścieków nie będą ponosiły kosztów podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty zostały odroczone do końca 2018 roku. Wynika to z projektu nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, który został złożony w Sejmie RP przez PiS.

Gmina, która nie zdążyła wybudować oczyszczalni do końca 2015 roku musi wystąpić z wnioskiem do Marszałka województwa, na którego terenie się znajduje.
Opóźnienia gminy uzasadniały długim procesem wyłaniania wykonawców inwestycji, długim okresem oczekiwania na fundusze z RPO oraz brakiem gotówki na rozpoczęcie inwestycji.

O tym problemie rozmawiała Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” podczas spotkania z Wiceministrem Środowiska p. Mariuszem Gajdą