W dniu 30 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którym uczestniczył przedstawiciel Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Jednym z punktów porządku dziennego było rozpatrzenie informacji Ministra Infrastruktury na temat realizacji ramowej dyrektywy wodnej oraz tzw. dyrektywy ściekowej (91/271/EWG), dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w kontekście stanu wód oraz jakości wód powierzchniowych, rzek oraz wód Morza Bałtyckiego. Stronę rządową w punkcie dotyczącym branży reprezentował Pan Minister Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w resorcie Infrastruktury. W załączeniu materiały, które zostały zreferowane podczas obrad Komisji.

Materiały do pobrania (PDF)

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

    Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
  • 1