Dynamiczny przebieg miały obrady Komisji Środowiska Senatu RP w dniu 21 lipca, dotyczące ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne. Branżę wodociągowo-kanalizacyjną reprezentował Pan Krzysztof Dąbrowski - Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".

Istota zmiany, o której mowa w druku senackim nr 451, dotyczyła doprecyzowania przypadków w jakich właściciel urządzeń, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, zobowiązany jest wyrazić zgodę. Prezes Krzysztof Dąbrowski, jak również senatorowie, którzy zabrali głos w dyskusji, wypowiedzieli się krytycznie na temat propozycji nowelizacji Prawa wodnego.

W związku z tym Pani Senator Jadwiga Rotnicka - Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska Senatu RP, zgłosiła, skonsultowaną z przedstawicielami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, poprawkę. Przewiduje ona doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Komisja przyjęła ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne, z uwzględnieniem poprawki Senator Jadwigi Rotnickiej.

KS

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1