Celem projektu jest ustalenie zasad, które powinna realizować zmieniona regulacja. Należą do nich:

  • ułatwienie dostępu do kompleksowej informacji o wiarygodności płatniczej małym i średnim przedsiębiorcom,
  • zmniejszenie kosztów dostępu do komplementarnej informacji o wiarygodności płatniczej,
  • wzmocnienie ochrony dłużników przed niesłusznym wpisem do rejestru,
  • umożliwienie budowania pełniejszych (kompletnych, aktualnych, wiarygodnych) baz danych o zobowiązaniach pozwalających lepiej weryfikować potencjalnych kontrahentów i wzrost pewności płatniczej.

w załączeniu:

Pismo konsultacje publiczne

Projekt ustawy

Uzasadnienie projektu ustawy

Ocena skutków regulacji