Prezydent RP podpisał ustawę Prawo restrukturyzacyjne, której tekst wraz z uzasadnieniem zamieszczany.

Załącznik:
Ustawa
Uzasadnienie