Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10 lipca 2019 r. pojawił się komunikat w sprawie wydawania decyzji administracyjnych.

Komunikat jest odpowiedzią na doniesienia prasowe odnośnie niemożności wydawania przez pracowników Wód Polskich decyzji w sprawie odprowadzania ścieków oraz części pozwoleń wodnoprawnych.

W ww. komunikacie PGW WP wyjaśniają, co następuje:

„Obecnie w Wodach Polskich procedowanych jest ok. 9 tys. różnych postanowień dotyczących  pozwoleń wodnoprawnych. Kilkudniowa przerwa w wykładni wynikająca z oczekiwania na wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych nie spowalnia procedowania.  Wspomniane rozporządzenie  jest tylko składową całego postępowania i dotyczy około 10 procent pozwoleń wodnoprawnych. Te kilka dni nie mają wpływu na terminowe rozpatrywanie spraw. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozporządzenie wejdzie w życie w przyszłym tygodniu. Zgodnie z informacją jaką otrzymały jednostki terenowe wszystkie wnioski są przyjmowane i nie ma podstaw do odmowy wszczęcia postępowania. Praca w departamentach odpowiedzialnych za wydawanie decyzji odbywa się zgodnie z przewidzianymi procedurami. Pracownicy Wód Polskich analizują wnioski, przyjmują też nowe. Wszystkie dokumenty są analizowane zgodnie z prawem”. 

W związku z rzeczonym komunikatem oraz zapowiedzią, że rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych „wejdzie w życie w przyszłym tygodniu”, Izba wskazuje, iż czynnie brał udział w konsultacjach publicznych dotyczących ww. projektu rozporządzenia.

Uwagi Izby, które zostały uwzględnione w całości lub części do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (numer w wykazie: 137) znajdują się w  załączniku.

Magdalena Borowczyk - zalewska
główny specjalista ds. Prawnych 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... +

    Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż w Dzienniku Czytaj więcej
  • Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku +

    Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przypomina, iż niedługo tj. Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.