Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że Senat, w dniu 27 lipca br. po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lipca br. ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przyjął ustawę bez poprawek.

Uchwałę Senatu poprzedziły prace połączonych Komisji: Infrastruktury oraz Środowiska, które po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2018 r. wniosły o przyjęcie przez Senat ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne, bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy skierowana została do podpisu przez Prezydenta RP.

W zakresie podjętych działań IGWP, dotyczących nowelizacji polecamy poniższą informację:

Uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo wodne.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert IGWP