W Katowicach otwarto jedno z najnowocześniejszych laboratorium badania wody. Na ponad 700 metrach kwadratowych Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA zlokalizowało unikatowe  laboratorium, w którym znajduje się 27 pomieszczeń -  20 przeznaczonych jest stricte do badań.

Laboratorium zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych analityków, którzy w sześciu pracowniach (badań fizyczno-chemicznych w tym pracownia chromatografii jonowej, cieczowej, gazowej, pracownia technik klasycznych, absorpcji atomowej oraz spektrometrii ICP, duża pracownia analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych oraz pracownia analiz sensorycznych, w której wykonuje się oznaczenie zapachu i smaku wody) przeprowadzają dokładne analizy i badania pobranych próbek wody.

30 września dokonano publicznej prezentacji możliwości laboratorium, które posiada:

-     najnowszy sprzęt do badań fizyczno-chemicznych w tym chromatograf cieczowy UHPLC
-     system ekstrakcji SPE czy mineralizator mikrofalowy dzięki nim w o wiele krótszym czasie niż dotychczas         można przygotować od razu kilkanaście próbek do analizy
-     spektrofotometr FTIR oraz supernowoczesny spektrofotometr ICP pozwalający na szybką analizę                       wielopierwiastkową jednej próbki.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe SA zastosowało nie tylko najnowszy sprzęt laboratoryjny, ale również wprowadziło zmienioną organizacje pracy i odpowiednie rozlokowanie pomieszczeń. Cały system pozwala na kompleksowe zabezpieczenie prac analitycznych materiału badawczego oraz uniemożliwienie wtórnego zanieczyszczenia badanego materiału. Zamknięcie stref umożliwia wyselekcjonowanie warunków analitycznych, które nie powinny się ze sobą mieszać oraz stworzenie odpowiedniego środowiska badań.

Katowickie laboratorium jest przygotowane nie tylko do sprawdzania parametrów obowiązujących w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ale przeprowadzanie dodatkowej gamy badań i obserwacji innych parametrów (przeprowadzanie analizę dodatkowych metali, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, pestycydów czy substancji ropopochodnych). Laboratorium Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego SA jest gotowe do wykrywania skażeń przy bardzo niskim stężeniu. Wszystkie badania dzięki zastosowaniu najnowszego sprzętu i metod cechuje bardzo duża precyzyjność i czułość.

Projekt związany z wyposażeniem kosztował 3 miliony złotych, a 30% zostało sfinansowane ze środków unijnych.

Oferta laboratorium kierowana jest nie tylko dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowych, ale także do indywidualnych osób, właścicieli przydomowych studni, zbiorowych kąpielisk, jezior, cieków wodnych, basenów i stołówek szkolnych czy szpitali.

Teraz nowe laboratorium GPW może przyjąć niemal każdą liczbę próbek do zbadania, choć planowane jest pobieranie od 20 do 100 próbek dziennie. To kilkakrotnie więcej niż do tej pory. W Katowicach w ciągu 2014 roku zbadano 3 607 próbek określając ponad 63 tys. wskaźników. Teraz można będzie zrobić trzykrotnie więcej analiz.

Specjalista ds. Marketingu i PR - Natalia Przepierska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1