Obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach kontynuuje realizację rozpoczętego od 2010r. Projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”. W jego ramach wybudowano już 2,5 km kanalizacji sanitarnej, 2,1 km kanalizacji deszczowej i zmodernizowano 2,3 km wodociągu w rejonie ulicy Dolna Wieś.

14.03.2013r. zakończono modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Edisona. Dokładnie 24 miesiące zajęła rozbudowa oczyszczalni o nowe obiekty technologiczne, oraz hermentyzację obiektów istniejących w celu eliminacji nieprzyjemnych zapachów. Modernizacja COŚ umożliwia spełnienie przez Miasto Gliwice unijnej Dyrektywy Rady dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych nr 91/271/EWG, oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. W ramach modernizacji Centralna Oczyszczalnia Ścieków została rozbudowana i unowocześniona. Powstały m.in. czwarty reaktor biologiczny, osadnik wtórny, hale magazynowe osadów, dwie wydzielone komory fermentacyjne. Dla mieszkańców modernizacja oczyszczalni oznacza przede wszystkim koniec uciążliwości zapachowych. Ostania ze zmian, obok innych rozwiązań, pozwoliła usunąć złowonność obiektu i stała się kolejnym argumentem za odwiedzeniem mieszczącego się na terenie oczyszczalni Muzeum Techniki Sanitarnej.

W ramach Projektu zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody Łabędy. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie projektu i prac budowlanych dla modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Gliwice – Łabędy. Przedsięwzięcie polegało na budowie instalacji, urządzeń, obiektów i infrastruktury SUW związanej z technologią uzdatniania wody, na takie, które umożliwią dostarczanie Miastu Gliwice wody pitnej najwyższej jakości przez wiele kolejnych lat.

22.05.2015r. zakończono również budowę Stacji Zrzutu Osadów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Jej zadaniem będzie zorganizowany i kontrolowany zrzut osadów z separacją zanieczyszczeń stałych i mineralnych. Stacja zrzutu osadów z czyszczenia kanalizacji ma zapewnić możliwość zorganizowanego i kontrolowanego przyjmowania specjalistycznych samochodów typu WUKO, przywożących na teren Centralnej Oczyszczalni Ścieków zanieczyszczenia pochodzące z czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Dzięki pozyskanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach dodatkowym  53 mln złotych dofinansowania w ramach Projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”, możliwa stała się budowa kanalizacji sanitarnej w dwóch dotychczas nieskanalizowanych dzielnicach Gliwic: Bojków i Ostropa.

W dzielnicy Bojków już od 09.04.2015r. Mieszkańcy mogą się podłączać do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej, natomiast w dzielnicy Ostropa prace wciąż trwają. W ramach zadań przewidywana jest budowa 74 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Celem inwestycji jest dostosowanie miejskiej gospodarki wodno-ściekowej do wymogów unijnych,
a także zapewnienie mieszkańcom dostępu do odpowiedniej infrastruktury technicznej, gwarantującej ochronę środowiska naturalnego. Mieszkańcy Gliwic skorzystają na budowie drugiego etapu projektu modernizacyjnego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Obecnie w realizacji znajdują się dwa nowe zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Pojazdy specjalistyczne” i „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – System archiwizacji dokumentacji. Elektroniczna archiwizacja dokumentów ułatwi i przyspieszy dostęp do nich, pozwali na łatwiejsze prześledzenie poszczególnych spraw, oraz przede wszystkim, poprzez zastosowanie elektronicznych zabezpieczeń, skutecznie chroni dokumenty zarówno przed wpływem środowiska zewnętrznego (np. blaknięcie dokumentów, pożar).

Zakup nowych samochodów specjalistycznych  umożliwi skuteczną i sprawną eksploatację sieci kanalizacyjnej, która zostanie wybudowana w ramach Projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap” a także istniejącej sieci. Sieć wybudowana w ramach Projektu stanowić będzie znaczący procent całości sieci kanalizacyjnej w mieście Gliwice

Całość inwestycji zakończy się do końca 2015 roku.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 Termin webinarium15 września 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1