W ramach działalności spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” w Nysie realizowane są  zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, w tym  modernizacja i rozbudowa  sieci wodociągowej, sieci  kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.

W roku 2013 rozpoczęto realizację dwóch ważnych inwestycji, mających na celu zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych Oczyszczalni Ścieków w Nysie. Przedsięwzięcia te są trudne w przygotowaniu i realizacji ze względu na konieczność utrzymania ciągłej pracy obiektu, przy zachowaniu reżimu technologicznego i utrzymania właściwych parametrów jakościowych oczyszczanych ścieków.

Pierwszą z nich była modernizacja systemu energetycznego Oczyszczalni Ścieków w Nysie, polegająca na zaprojektowaniu, zainstalowaniu i uruchomieniu agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem. Nowy agregat prądotwórczy umożliwia zwiększenie produkcji tzw. „zielonej” energii elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii produkowanej w sposób konwencjonalny. Równocześnie nowo wybudowany system umożliwia  pełne wykorzystanie energii cieplnej powstałej podczas produkcji energii elektrycznej.

W ramach tego przedsięwzięcia wymienione zostały również wyeksploatowane sieci biogazu i  urządzenia tj.  zbiornik biogazu, pochodnia biogazu oraz stacja odsiarczania biogazu.

Inwestycja została zakończona w październiku 2014r., a jej realizacja była możliwa dzięki  pożyczce pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenia w wydatkowaniu środków unijnych na realizację inwestycji, Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” w roku 2013 rozpoczęła przygotowania do aplikowania o środki na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków aglomeracji Nysa" . W ubiegłym roku, Spółka uzyskała pozytywną ocenę wniosku i podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet I, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Przedmiotem projektu jest dostawa i wdrożenie systemu monitorująco-sterowniczego oczyszczalni ścieków w Nysie, w zakresie:

 • wymiany obecnego wyeksploatowanego i przestarzałego technicznie opomiarowania technologicznego obiektów oczyszczalni z równoczesną rozbudową aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • wymiany pomp w maszynowni wydzielonych komór fermentacyjnych;
 • instalacji układów łagodnego rozruchu pomp z silnikami dużej mocy;
 • wymianę lub instalację falowników, sterujących praca pomp.

W wyniku realizacji projektu będzie możliwe bardziej efektywne sterowanie oraz pełny monitoring prowadzonych procesów technologicznych, uzyskanie oszczędności energetycznych i mniejszego zużycia urządzeń. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2015r.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 Termin webinarium15 września 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1