MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach wykonał inwestycję pt. „Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Przedsięwzięcie stanowi system informatyczny zintegrowany z zastosowaniami technologii, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki przemysłowej. Służy do kompleksowego wsparcia działań zarządu, kierownictwa, pracowników, eksploatatorów w codziennej pracy
w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, w obszarach zagadnień:

 • Zarządzanie, nadzór i kierowanie (controling, system obiegu dokumentów, zestawienia
  plany i analizy techniczno-ekonomiczne)
 • Działy ekonomiczno-administracyjne oraz finansowo-księgowe (billing: inkaso, system zdalnego odczytu wody, rozliczenia, windykacje, banki, BOK, e-BOK, płace, finanse
  i kadry, gospodarka materiałowa i magazynowa, środki trwałe, rozliczenia i alokacja kosztów)
 •  Działy techniczne i technologiczne (elektroniczna ewidencja sieci i obiektów wod-kan – baza danych typu GIS – geograficzny system informacji przestrzennej o systemie wod-kan, gospodarka remontowo – eksploatacyjna, awarie, audyt strat wody, modele hydrauliczne
  i jakościowe sieci wod-kan, systemy monitoringu i sterowania SCADA w obszarze gospodarki wodno – ściekowej, monitoring energetyczny obiektów wod-kan, laboratorium). System jest siatką modułów elektronicznych odpowiednio skonfigurowanych z technologią towarzyszącą IT do pracy przez poszczególnych użytkowników.

Cała baza programu informatyczno – technologicznego inwestycji pt. „Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” złożona jest z następujących narzędzi:

 • Baza danych typu ERP (ang. Enterprise Resource Planning– informatyczna baza 
  do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach: Zarządzanie i Planowanie, Finanse i Księgowość, Centrum Informacji o Kliencie, Należności i Zobowiązania, Majątek Trwały, Obrót Towarowo-Materiałowy,  Kadry, Płace, Zarządzanie Infrastrukturą, Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi, System Bilingowy WODA, System Inkasencki, Zarządzanie Obiegiem Informacji, Transport i Sprzęt, Korespondencja Seryjna, System
  e-Aplikacje, e-BOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta, System Administrator)
 •  Baza danych typu GIS (Geographical Information System – Geograficzny System Informacji – baza informacji przestrzennej o systemach wodociągowym i kanalizacyjnych; pełna ewidencja elektroniczna sieci, obiektów i urządzeń technicznych, spójna z pozostałymi obszarami funkcjonalności systemu)
 • Model sieci wodociągowej
 • Model sieci kanalizacyjnej
 • Monitoring sieci wodociągowej
 • Monitoring sieci kanalizacyjnej
 • Monitoring energetyczny obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych
 • System ograniczania strat wody
 • Ocena awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • System zdalnego odczytu wodomierzy
 • Centralna Dyspozytornia Ruchu i zautomatyzowany system SCADA do sterownia sieciami
  i obiektami wod-kan.

        Program informatyczno – technologiczny inwestycji pt. „Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” został opracowany w połączeniu współpracy badawczo – rozwojowej MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach z Jednostkami Naukowymi: Politechnika Lubelska i Politechnika Warszawska oraz przy współpracy wdrożeniowej z firmami komercyjnymi na rynku branży wod - kan. Przedsięwzięcie jest godne polecenia
innym przedsiębiorstwom wodociągowo – kanalizacyjnych do wdrożenia i użytkowania w aspekcie rozwijających się standardów narzędzi zarządzania i pracy w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

Przykład jednej z wielu funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa obrazuje zdjęcie 1.

        Inwestycja  pt. „Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” została zrealizowana w ramach projektu pt. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” dofinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,   Działanie 1.4 i Działanie 4.1 , lata 2007 – 2013.  Czasokres realizacji projektu to lata 2011 – 2015.

Więcej informacji o projekcie i inwestycji dostępnych jest na stronie internetowej pod linkiem: http://www.mpwik.pulawy.pl/aktualnosci-innowacyjna-gospodarka.html

 

Więcej informacji:

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka  z o.o. w Puławach
ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy
www.mpwik.pulawy.pl

Kierownik Komórki Badawczo - Rozwojowej
Koordynator Projektu
mgr inż. Aneta Mierzwa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 81 887 16 55 wew.311
tel. +48 81 458 68 16

Koordynator KBR

mgr inż. Kamil Kępiński
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 81 887 16 55 wew

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

  Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
 • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

  Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
 • 1