Czasy pracownika powinny w praktyce zmienić styl zarządzania reprezentowany przez właścicieli i menadżerów. W rzeczywistości dużo się o tym mówi a robi niewiele. Najczęściej konieczność zmian w tym obszarze jest zauważana zdecydowanie za późno. Wtedy, gdy pracownicy masowo odchodzą lub firmy zaczynają notować zauważalne spadki przychodów.

Czy w tym roku zima znów zaskoczy drogowców? Tego nie możemy być pewni, wiemy jednak, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wdrażają programy, dzięki którym awarie i przerwy w dostawie wody, którym sprzyjają ujemne temperatury, nie będą zaskoczeniem dla mieszkańców. Przykładem dobrych praktyk w tym zakresie jest wrocławskie MPWiK, które SMS-ami i e-mailami informuje o przerwach w dostawie wody.

Dzięki uruchomieniu środków w ramach Funduszu Spójności pojawiły się nowe możliwości dla obszaru gospodarki wodno-ściekowej. Dlatego w ostatnich latach, strategicznym założeniem Spółki ,,Wodociągi Puławskie" było skuteczne pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej oraz efektywne i sprawne wykorzystanie środków pomocowych.

Projekt „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" to wyzwanie zrealizowane z rozmachem, całkowity koszt inwestycji wyniósł 89 557 316 zł,

Aplikacje przyśpieszające usuwanie awarii, setki metrów papierowych map zamkniętych
w tabletach - to tylko część nowoczesnych narzędzi, które MPWiK wykorzystuje w codziennej służbie dla mieszkańców Wrocławia. Spółka właśnie została doceniona przez ekspertów
w prestiżowym konkursie organizowanym przez magazyn „Computerworld”. O statuetkę
w kategorii „Użyteczność publiczna” walczyło jeszcze 17 innych firm z całego kraju.

Spółka zakończyła inwestycję związaną z modernizacją układu technologicznego na terenie stacji uzdatniania wody w Nochowie. Stacja ta, będąc ważnym ogniwem systemu wodociągowego gminy Śrem, posiadająca zdolność produkcyjną 60 m3/h, zaopatruje w wodę jej południowo–zachodnią część

W ramach Projektu pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV”, MPWiK w m.st. Warszawie S.A. zakończyło modernizację i rozbudowę dwóch oczyszczalni ścieków i kolejnych dwóch stacji uzdatniania wody. Zrealizowano budowę Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych oraz kolejnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Śremskie Wodociągi – członek Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” zakończyły największą inwestycję w tym roku.

Projekt kosztował 2 miliony i pozwoli  na odprowadzenie ścieków z blisko 150 nieruchomości budowlanych, jak również zapewni możliwość dalszej rozbudowy sieci na potrzeby przyszłej zabudowy, zgodnie z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego.

W Katowicach otwarto jedno z najnowocześniejszych laboratorium badania wody. Na ponad 700 metrach kwadratowych Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA zlokalizowało unikatowe  laboratorium, w którym znajduje się 27 pomieszczeń -  20 przeznaczonych jest stricte do badań.

Zdaniem hydrologów tegoroczna susza nie jest zjawiskiem ekstremalnym, ponieważ podobne sytuacje występują co parę lat. W tym roku jednak,  po bezśnieżnej zimie, niewielkich opadach wiosną, a także suchych miesiącach letnich, mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Spowodowała ona obniżenie poziomu wód w rzekach, obniżony stan wód podziemnych, wysychające źródła w górach. Najmniej opadów mają Kujawy.

Od lipca jedno z najstarszych ujęć w naszym mieście stało się nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym obiektem. Dzięki zaangażowaniu i ponad półrocznej pracy, wszystkim co dzieje się na ujęciu można zarządzać z siedziby spółki, a dokładnie ze stanowiska dyspozytorskiego MPWiK.

Ujęcie „Dobra”, bo o nim mowa, to najstarsze ujęcie wody pitnej w mieście. Zlokalizowane jest w północno-wschodniej części miasta w osiedlu Dobra przy ul. Podlesie. Zostało  wybudowane w latach 1920-1922. Składa się z dwóch studni D1 i D2. W/g obowiązującej od 1999 r. dokumentacji  hydrogeologicznej zasoby wodne ujęcia wynoszą do 4500m3/dobę wody o dobrej jakości. Rzeczywisty pobór wód kształtuje się na poziomie około 2960 m3/d.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

    Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
  • 1