Szanowni Państwo,

W dniu 27 października 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905).
Mimo nieskierowania projektu nowelizacji ustawy do konsultacji, IGWP opracowała uwagi do wersji projektu skierowanego do prac parlamentarnych i przekazała je w formie pisemnej (poprzez biuro podawcze kancelarii Sejmu) oraz w wersji elektronicznej, Posłankom i Posłom na Sejm RP (link do stanowiska i szczególnych uwag poniżej)

https://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/komunikaty-igwp/967-wspolnie-propagujmy-nasze-stanowisko

26 października 2017 r. odbyło się posiedzenie trzech połączonych komisji sejmowych: Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które opiniowały rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu połączonych komisji udział wzięli przedstawiciele Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, jako reprezentanci strony społecznej, oraz przedstawiciele Związku Miast Polskich i Związku Powiatów. Niestety, już na początku obrad, Przewodniczący obrad połączonych komisji, poinformował stronę społeczną o niedopuszczeniu przedstawicieli do głosu. Po wyrażeniu zdecydowanego sprzeciwu i zadawaniu przedstawicielom strony społecznej pytań przez Posłów - Członków Komisji, przedstawiciele IGWP starali się przedstawić główne zagrożenia oraz postulaty branży.

Jak wynika z przebiegu obrad Sejmu, w stosunku do projektu przedłożonego do Sejmu zgłoszone poprawki do ustawy zzwzoś nie zostały uwzględnione. Uchwalona ustawa zawiera jedynie poprawkę w zakresie wejścia w życie tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem oceny przez regulatora projektu taryfy, pod względem zgodności z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która to ocena wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Uchwalona przez Sejm ustawa przekazana została do Senatu, gdzie przedstawiciele Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" uczestniczyć będą w pracach komisji senackiej.

Anna Lembicz, Gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

Załączniki:

images/Ustawa_z_dnia_27.10.2017.pdf

 

W związku z wystąpieniem Pana Ministra Mariusza Gajdy podczas I czytania projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dnia 25 października br. w Sejmie,(https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=B4F0C3D9C01BEDF8C12581C40023F399#) Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wypowiedzi Pana Ministra, w której m.in.: stwierdził rzekomy brak zainteresowania Izby kwestią zmian ustawy i powołania regulatora cen.

Szanowni Członkowie Izby Gospodarczej ,,Wodociagi Polskie’’,


Rada IGWP w dniu 23.10.2017 roku przyjęła stanowisko wraz ze szczegółowymi uwagami do projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który 11 października br. skierowany został do Marszałka Sejmu (Uwagi Izby do projektu nowelizacji ustawy o ZZWZOŚ).

Informujemy, że Sejm RP na 46 posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 roku, po uwzględnieniu poprawek Senatu, przyjął Prawo wodne. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, za wyjątkiem przepisów wskazanych w art. 574. 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Energii pod adresem: https://bip.me.gov.pl/Prawo/Projekty+aktow+prawnych/Energetyka+odnawialna/ oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/ udostępniony został wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ujętych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" informuje, że Pan dr Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady IGWP, został powołany do Zespołu ds. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że XXVII Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego odbędzie się w tym roku w dniach 1-3 września w Częstochowie.

Szanowni Państwo,
Powitaliśmy 2017 rok, który dla Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” jest czasem jubileuszy i ważnych wydarzeń.
W marcu 1992 roku w Sulejowie, na spotkaniu dyrektorów 45 firm wodociągowych, zrodziła się inicjatywa powołania Izby. Ziarno tej idei trafiło na podatny grunt – dzisiaj, po 25 latach, członkami Izby jest 480 firm. Prócz członków mamy też wielu przyjaciół i sympatyków, którzy codziennie korzystają z naszej wiedzy i doświadczenia. Rozwój Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” pokazuje, jak bardzo potrzebna była naszemu środowisku wspólna praca na rzecz branży wod-kan i instytucja, która będzie reprezentować interesy Wodociągowców.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Ministerstwo Wody i Środowiska Ugandy ogłosiło przetarg na budowę infrastruktury nawadniającej w kilku regionach kraju.

Sprawa jest pilna, gdyż zgłaszanie ofert możliwe jest tylko do 17 stycznia.

Informacje o przetargu znajdą Państwo w poniższym załączniku:
pdfIFB_-_Uganda_Irrigation.pdf376.66 KB

W razie dalszych pytań, zainteresowanych prosimy o kontakt z chargé d’affaires Ambasady RP w Nairobi, p. Sergiuszem Wolskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

„Są osoby, które raz poznane, bywają w życiu niezapomniane”

Te słowa, w imieniu branży, skierowali do Pani Beaty Jilek, byłej już Prezes Zielonogórskich Wodociągów, Członkowie Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Za lata współpracy, za wieloletnią aktywność w Radzie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, zaangażowanie i współudział w osiągnięciach branży wod-kan, przekazano Pani Prezes wyrazy szacunku, uznania oraz serdeczne – Dziękujemy-.

Na dalszy czas aktywności zawodowej i osobistej powinszowano dużo zdrowia, tylko radosnych chwil i wiele osobistego szczęścia.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami - 26-28.06.2019 Iława +

    Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami - 26-28.06.2019 Iława Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zaprasza na „Akademię Zarządzania WOD-KAN pod Czytaj więcej
  • Podatki 2019 w branży wod-kan: zmiany przepisów, aktualne interpretacje - Bydgoszcz, 15 marca 2019r.-szkolenie odwołane +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.