Z ogromnym smutkiem i wielkim niedowierzaniem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Wandy Gorzelany.

Pani Wanda wiele lat swojego zawodowego życia poświęciła branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Była wieloletnią pracownicą – księgową i Członkiem Zarządu – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu. Odeszła nasza Przyjaciółka – przez lata pełniła rolę eksperta Izby ds. księgowości oraz taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Była Autorką licznych publikacji tak książkowych, jak i artykułów w „Zeszytach IGWP”, Członkinią Zespołu Ekonomicznego Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Rodzinie i Bliskim Pani Wandy składamy najszersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci,


Krzysztof Dąbrowski                                                                                    Tadeusz Rzepecki
Prezes IGWP                                                                                               Przewodniczący IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1