Z prawdziwym żalem zawiadamiamy, że 15 września br. w wieku 60 lat zmarł Pan Leszek Starzyński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu.

Śp. Leszek Starzyński zostanie zapamiętany jako człowiek oddany branży wod-kan oraz swojemu miastu, z zaangażowaniem działający na rzecz rozwoju Wągrowca. Choć funkcję prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu sprawował stosunkowo niedługo (od 2019 roku), to już zasłynął tym, że pod jego rządami wągrowiecka spółka MPWiK otrzymała na początku 2021 roku bezprecedensowe w historii miasta bezzwrotne dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 40,3 miliona złotych na realizację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.

Rodzinie, Przyjaciołom, Pracownikom składamy najszczersze kondolencje,

 

Krzysztof Dąbrowski,                                                                           Tadeusz Rzepecki,
Prezes IGWP                                                                                       Przewodniczący Rady IGWP

Z ogromnym smutkiem i wielkim niedowierzaniem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Wandy Gorzelany.

Pani Wanda wiele lat swojego zawodowego życia poświęciła branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Była wieloletnią pracownicą – księgową i Członkiem Zarządu – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu. Odeszła nasza Przyjaciółka – przez lata pełniła rolę eksperta Izby ds. księgowości oraz taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Była Autorką licznych publikacji tak książkowych, jak i artykułów w „Zeszytach IGWP”, Członkinią Zespołu Ekonomicznego Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Rodzinie i Bliskim Pani Wandy składamy najszersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci,


Krzysztof Dąbrowski                                                                                    Tadeusz Rzepecki
Prezes IGWP                                                                                               Przewodniczący IGWP

Z prawdziwym żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Politechniki Gdańskiej, dra hab. inż. Ziemowita Suligowskiego.

Był doktorem nauk technicznych Politechniki Gdańskiej i doktorem habilitowanym nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej, a także profesorem nauk technicznych. Znaliśmy go także jako rzeczoznawcę Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Posiadał uprawnienia do projektowania i do kierowania, był członkiem Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zostawił wiele podręczników, których był autorem, a także liczne artykuły oraz referaty konferencyjne.

Znaliśmy go jako wielkiego przyjaciela naszej branży, uwielbianego przez kolejne pokolenia studentów wykładowcę, dobrego człowieka, mającego dla innych zawsze uśmiech, cenną radę i ciekawą anegdotkę.

Rodzinie, Przyjaciołom, wszystkim Wychowankom Pana Profesora, wszystkim jego Bliskim składamy najszczersze kondolencje.

Krzysztof Dąbrowski,                                                                        Tadeusz Rzepecki,
Prezes IGWP                                                                                    Przewodniczący Rady IGWP

Szanowni Państwo, Członkowie IGWP, Koleżanki i Koledzy

Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić całą branżę wodociągowo-kanalizacyjną i wszystkich jej sympatyków, a także przywitać się z Państwem w bardzo szczególnym dla mnie dniu – pierwszym dniu pracy na stanowisku prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Dotychczasowej prezes IGWP, Pani Dorocie Jakucie, która wczoraj zakończyła swoją kadencję, życzę dobrego zdrowia oraz samych szczęśliwych dni w gronie najbliższych, a także dziękuję za jej wkład w rozwój naszej branży.
Dziękuję także Pracownikom Biura Izby za sympatyczne powitanie, miło dołączyć do tak zgranego zespołu.

Pragnę Państwa zapewnić, że zrobię wszystko, aby godnie reprezentować branżę wodociągowo-kanalizacyjną, będę wiernie jej służyć i stać na straży jej interesów.

Jestem do Państwa dyspozycji, od dziś... znajdziecie mnie w Bydgoszczy.

Pozdrawiam,

Krzysztof Dąbrowski

Szanowni Państwo,

Chce się rzec „w dobrych zawodach wystąpiłam, bieg ukończyłam...”.

Dobiegł końca czas mojej pracy w Izbie Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Pracy, która była dla mnie zaszczytem, honorem i radością. Reprezentowanie branży wielkim wyróżnieniem.

Uczucie, jakie mi towarzyszy, patrząc na minione lata pracy, to Wdzięczność. Wyrazy wdzięczności kieruję do każdego, kogo dane było mi spotkać na ścieżkach zawodowej drogi. Nie sposób wymienić wszystkich, a nie chciałabym nikogo pominąć. Do Wszystkich kieruję moje serdeczne "dziękuję"!

Słowa szczególnej atencji kieruję do Pracowników Biura Izby.

Ania Lembicz, Ania Lutowska, Iwona Włodarek, Izabela Puszkiewicz, Marta Wojnowska, Natalia Przepierska, Jakub Kucharski, Marcin Błędzki, Paweł Sikorski, prof. Bartosz Rakoczy, Ewelina Michałek-Ogrodowicz, Emilia Brunatowska – bardzo dziękuję. Jesteście wspaniałym zespołem.

Prezesowi Krzysztofowi Dąbrowskiemu życzę sukcesów. Członkom Izby docenienia przez decydentów ciężkiej pracy Wodociągowców, ich służby na rzecz mieszkańców i ochrony środowiska.

Ja wszystkim się kłaniam.


Dorota Jakuta

Szanowni Państwo

Wczoraj, dnia 23 czerwca 2021 r., do Biura IGWP wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury dotycząca prac nad przepisami, które mają na celu ujednolicenie stawek w ramach działalności jednego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Możecie ją Państwo przeczytać tu.

Pismo jest odpowiedzią na list wystosowany dnia 18 maja 2021 r. do Ministerstwa Infrastruktury przez prezes IGWP, Panią Dorotę Jakutę.  List ten znajdziecie Państwo tu.

Anna Lembicz,

gł. specjalista ds. marketingu i PR

 

Szanowni Państwo, 

W związku z licznymi uwagami od Członków Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", które dotyczą procesu taryfowania, prezes IGWP, Pani Dorota Jakuta, wystosowała do Ministerstwa kolejne pismo, które niniejszym publikujemy tu.

Anna Lembicz,

gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z wirusem COVID-19 i bezpieczeństwem uczestników, w porozumieniu z firmą Terlan - organizatorem tegorocznej, XXX Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im Tadeusza Jakubowskiego, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu organizacji tego wydarzenia na rok 2022.

Jednocześnie informujemy, że miejsce oraz organizator Spartakiady nie ulegną zmianie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się z wszystkimi ekipami reprezentującymi przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, aby podczas sportowej rywalizacji i dobrej zabawy świętować to ważne dla branży wydarzenie.

Dorota Jakuta
Prezes Izby

Szanowni Państwo,

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Andrzeja Rzepki, wieloletniego Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Pan Andrzej Rzepka odszedł 17 kwietnia 2021 r.

W imieniu Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Rodzinie oraz Pracownikom PWiK Czechowice-Dziedzice przekazujemy wyrazy współczucia i słowa otuchy.
Niech spoczywa w pokoju,

Przewodniczący Rady Izby                                                                                   Prezes Izby
Tadeusz Rzepecki                                                                                                 Dorota Jakuta

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zwraca Państwa uwagę na fakt, że rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Inwestycyjnego dla dyrektywy w sprawie jakości wody do picia.

Wszystkie informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury,  wchodząc w link.


Anna Lembicz
Gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

    Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
  • 1