Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przypomina, iż istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację. Wsparcie ma na celu łagodzenie skutków wystąpienia COVID-19 oraz ograniczanie ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki. Maksymalne możliwe wsparcie wynosi 255 tys. zł co stanowi 85% wartości projektu. Wkład własny wynosi minimum 15%.

Według stanu na 30.09.2021 r. godz. 16.00 w Generatorze Wniosków w ramach Działania 6.2. POIR Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację złożonych zostało 1446 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 284 969 787,62 zł, co stanowi 259,06 % alokacji.

W związku ze skróceniem terminu naboru, wnioski o dofinansowanie mogą być składane do 05.10.2021 r. (ostatni dzień naboru do godz. 16:00:00).

Szczegóły programu znajdują się pod następującym linkiem (z uwagi na zabezpieczenia stron parp prosimy o skopiowanie adresu poniżej i wklejenie go w nowym oknie przeglądarki):

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje#opis

Marcin Błędzki

Główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

    Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
  • 1