18 czerwca 2021 r. rozpocznie się proces konsultacji społecznych projektu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) oraz Prognozy oddziaływania na środowisko ww. Programu.

Konsultacje odbędą się w formule on-line.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach i jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami, które będą zamieszczane na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/konsultacje-spoleczne-programu/

Plik z prezentacją znajdą Pańatwo tutaj

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1