Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na pismo IGWP w sprawie wydłużonych procedur zatwierdzania taryf, które zostało skierowane do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Treść pisma IGWP w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

Pragniemy zwrócić Państwa szczgólną uwagę na stanowisko wyrażone w przedmiotowym piśmie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, sugerujące, iż brak uchwał rad gmin w przedmiocie wyznaczenia aglomeracji „będzie przesłanką negatywną w procesie oceny projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Odpowiedź PGW WP w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

Powyższe stanowisko zawarte zostało także na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, link do informacji poniżej:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku?fbclid=IwAR1eimU0Asu3xhbJhP0JHoVGpNNs0-jjqtaFvLJyUHdgyIWng43Y_ZXAW70

 

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła