W ramach Globalnego Szczytu Wodnego (Global Water Summit), który miał się odbyć w marcu, ale przeszedł do spotkań online, zorganizowano wideokonferencję, podczas której głos zabrało sześciu liderów prywatnych przedsiębiorstw sektora wodnego: XPV Water Partners, DuPont, Stantec, Aqualia, Acciona i Suez.

Przed konferencją można było wziąć udział w ankiecie przygotowanej przez GWI (Global Water Intelligence). Zadano między innymi pytanie czy sytuacja podczas pandemii spowodowała wzrost prestiżu usług wod-kan. 63% respondentów stwierdziło, że tak.

Na pytanie „czy pandemia spowodowała, że sektor inaczej patrzy na ryzyko i innowacje”, 10% stwierdziło, że jeszcze bardziej boją się ryzyka i są pełni niepokoju, 38% stwierdziło, że działa reaktywnie, zarządzając kryzysem na bieżąco, 36% odpowiedziało, że chce podjąć ryzyko spróbowania nowych rozwiązań, gdyż koszt nicnierobienia jest zbyt wysoki, 16% stwierdziło, że jak tylko kryzys minie nastąpi powrót do starej rzeczywistości i niewiele się zmieni. To samo pytanie zadano także w czasie konferencji i już 57% respondentów było gotowych podjąć ryzyko nowych działań.

Uczestnicy ankiety online pytani byli także o organizację pracy. 8% z nich stwierdziło, że nowe formy kontaktu online przyjmą się na zawsze. 76% wskazało na rozwój pracy zdalnej, 44% stwierdziło, że mniej będzie podróży zagranicznych, 37% uznało, że spadnie liczba konferencji i targów, 22% wskazało na rozwój robotów zastępujących człowieka, 7% uznało, że nic się nie zmieni.

Konkluzje:

88% pracowników przedsiębiorstw jest zadowolonych z pracy w domu. Również z tego powodu, że przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii. Suez dostrzega szybką cyfryzację, szczególnie w krajach mniej rozwiniętych, np. w Senegalu bardzo szybko wdrożono możliwość płatności online. Sytuacja kryzysowa mobilizuje także do działań innowacyjnych i dbania nie tylko o pracowników, ale także klientów. W niektórych miastach Francji Suez zaproponował ludziom samotnym możliwość monitoringu poboru przez nich wody. Jeśli nastąpi brak poboru w porównaniu do standardu, wówczas włącza się alarm. Taka usługa spotkała się z zainteresowaniem wielu mieszkańców.

Acciona zwraca uwagę na dynamikę rozwoju technik cyfrowych, na przykład eksploracji danych (ang. data mining) czy sztucznej inteligencji.

Wszyscy wskazują ryzyko związane ze spadkiem przychodów, co może mieć wpływ na inwestycje i stan infrastruktury. Brak jest instrumentów, które mogłyby ten problem zniwelować.

Według danych Aqualii spadek zużycia wody w hiszpańskich miastach sięgał nawet 17%, w dzielnicach mieszkalnych również odnotowywano spadek, ale najwyżej 5%. Jednak istotny stał się przepływ pieniędzy związany z poborem opłat. Według Suezu we Francji, ze względu na urzędowe odroczenie ściągania należności za wodę, płatności spadły o 9%, a np. w Czechach spadku nie odnotowano.

Prelegenci zgodnie przyznali, że cyfryzacja obejmuje w dużej mierze technologie, również pod kątem przygotowania do ewentualnej kolejnej pandemii. Aktualna sytuacja spowodowała, że wielu operatorów poważniej podchodzi do kwestii odporności infrastruktury i zrównoważonego rozwoju. A praca nad innowacjami obejmuje wszystkie dziedziny, również zarządzanie przedsiębiorstwem.

Klara Ramm
Ekspert Izby

Wyszukiwanie