Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan.

Poniżej informacje zebrane podczas spotkania EurEau oraz z publikacji na urzędowych stronach niektórych krajów (źródła podane poniżej).
Konieczne jest podkreślenie, że ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach, obiektach usługowych itd., niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów, substancji toksycznych, trujących. Jest to dla operatorów systemów kanalizacyjnych codziennością, są tego świadomi, dlatego pracownicy stosują odpowiednie środki ochronne. Koronawirus wywołał jednak szczególny niepokój stąd została mu poświęcona większa uwaga.

Informacja o koronawirusie w kontekście branży wod-kan

Klara Ramm
ekspert IGWP 

Wyszukiwanie