W związku z coraz częściej pojawiającym się problemem „hurtowej” sprzedaży wody lub usługi oczyszczania ścieków warto zwrócić uwagę na samą definicję takiego „hurtu”. Nadal pojawiają się zapytania skierowane do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” wynikające z nieprawidłowego i potocznego rozumienia takiej sprzedaży.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1a ustawy zaopatrzeniowej1 „Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego”. Jest to właśnie tzw. „hurt”, który nie jest elementem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ponieważ stanowi sprzedaż wody i/lub ścieków dla odbiorcy usług, którym jest inne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (lub gmina) posiadające zezwolenie gminy w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Taki rodzaj sprzedaży regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Każda sprzedaż wody lub odbiór ścieków na rzecz indywidualnych klientów stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków regulowane przepisami ustawy zaopatrzeniowej i rozporządzenia taryfowego2. Tak więc taryfowe ceny wody i/lub ścieków nie mogą być w jakikolwiek sposób zależne od ilości sprzedaży. Jedynym wyjątkiem jest zastosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne taryfy progresywnej, ale w takim wypadku skutek jest dokładnie odwrotny, ponieważ cena metra sześciennego wody lub ścieków wzrasta wraz z ilością sprzedaży. Każdy klient indywidualny korzystający z usług przedsiębiorstwa wod-kan może być rozliczany za zużycie wody i/lub dostarczanie ścieków zgodnie z ceną obowiązującą dla grupy taryfowej, do której jest zaliczony.

Marcin Błędzki
Główny specjalista ds. ekonomicznych

1Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. t.j. z 2015 r. poz. 139)
2Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 886)

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1