Członek Izby zwrócił się o pomoc przy prawidłowej interpretacji zaistniałej sytuacji będącej specyficznym barterem w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku VAT.

W ramach umowy instytut badawczy przekazuje licencje systemu GIS spółce, która zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do obiektów i danych dotyczących sieci w celu prowadzenia prac o charakterze naukowo-badawczym. Umowa ma trwać 4 lata. Instytut jako czynny płatnik VAT wystawi spółce fakturę VAT.
W jaki sposób spółka winna wystawić fakturę VAT wiedząc, że badania trwały będą przez okres 4 lat? Jak należy rozliczyć transakcję w świetle przepisów VAT i PDOP mając na względzie 4 letni okres trwania umowy?

Faktura na zapewnienie dostępu do obiektów powinna zostać wystawiona na całość usługi wraz z należnym podatkiem VAT. Obowiązek podatkowy powstanie w momencie otrzymania licencji od IBSPAN. Skoro jest to barter, to moment otrzymania licencji będzie równoznaczny z momentem płatności. Druga strona odliczy sobie VAT z faktury w tym samym okresie. Jeśli chodzi natomiast o kwestię podatku dochodowego od osób prawnych to Państwo amortyzować będziecie daną licencję jako WNiP i to będą Państwa koszty a kwota netto z faktury sprzedażowej stanowić będzie międzyokresowe rozliczenie przychodów. Sposób ich rozliczenia wynikać będzie z umowy. Jeśli druga strona zobowiązana będzie to przeprowadzenia jakichś badań np. raz w roku to należy oszacować wartość każdej części i moment powstania przychodu. W tym wypadku mogłoby to wyglądać tak, że w czerwcu przyszłego roku przekazują Państwu wyniki jakichś badań za 1/4 wartości czyli np. 5000 netto. Jeśli takiego zapisu by nie było a kontrahent przeprowadza tzw. "stałe" prace badawcze to przychodami byłaby 1/48 kwoty netto całości każdego miesiąca. Druga strona rozlicza koszty w ten sam sposób.
Izba zaleca jednocześnie złożenie interpretacji indywidualnej do swojego US i rozliczanie podatków zgodnie z otrzymaną odpowiedzią, gdyż jak wynika z praktyki, każdy urząd skarbowy może mieć odrębne zdanie na ten temat.

Główny Specjalista ds. Ekonomicznych - Marcin Błędzki 

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. +

    Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. Tematyka szkolenia: Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki prawidłowego opomiarowania Czytaj więcej
  • Profesjonalizm w obsłudze klienta - skuteczne nawyki pracownika BOK przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: Sopot, 16-17 kwietnia 2020r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.