Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawarte w piśmie z dnia 8 listopada 2018 roku w zakresie zróżnicowania opłat za pobór wód, będące odpowiedzią na pismo IGWP z dnia 22 października 2018 r.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w piśmie z dnia 22 października 2018 r. raz jeszcze przedstawiała swoje stanowisko prezentowane już wielokrotnie, iż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozumiane tak jak to wynika z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pobiera wodę tylko na jeden cel jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Przedmiotowe pismo zawierało także propozycje Izby Gospodarczej dokonania stosownych zmian w ustawie Prawo wodne, wychodząc naprzeciw stanowiskom, wyartykułowanym na spotkaniu Zespołu do nowelizacji ustawy o zzwizośw, które odbyło się w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 17 października 2018 roku. Na tym spotkaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wskazywało na konieczność zróżnicowania opłat za pobór wody w zależności od tego, czy woda jest wykorzystywana dla celów bytowych, czy też dla celów gospodarczych. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” prezentowała szereg okoliczności, które de lege lata występują i które uniemożliwiają przyjęcie takiego podziału.
W związku z tym Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaproponowała kierunki zmian legislacyjnych, które musiałyby zostać wypracowane tak, aby osiągnąć cel prezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z jednoczesną słuszną i wystarczającą ochroną prawną przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Należy podkreślić, iż pismo Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” zawierało jedynie propozycje potencjalnych zmian normatywnych. Natomiast nie jest ono stanowiskiem, które należy odnosić do stanu de lege lata.

Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

adw. Paweł Sikorski
ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. +

    Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. Tematyka szkolenia:  W związku z wejściem w życie przepisów nowego Czytaj więcej
  • Ograniczanie strat wody - teoria i praktyka w systemach zaopatrzenia w wodę: Bydgoszcz, 12 lutego 2020r. +

    Ograniczanie strat wody - teoria i praktyka w systemach zaopatrzenia w wodę: Bydgoszcz, 12 lutego 2020r. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Straty wody zagadnienia Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.