IGWP

III edycja studiów podyplomowych w Krakowie
Newsletter o działalności Eureau (nr 5)
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie skutków prawomocnego wyroku uznającego postanowienie umowne za niedozwolone
Plan pracy Senackiej Komisji Środowiska
Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych.
Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi
Ruszają konsultacje społeczne Planu EDUEKO 2020
Szkolenie: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok oraz zmiany w ustawie o rachunkowości na 2016 rok (Kraków, Bydgoszcz)
Sposób rozliczeń finansowych tytułem przenoszenia wartości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Szkolenie - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako zadanie własne gminy
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w latach 2002-2013
Ankieta dotycząca gospodarki energią elektryczną w przedsiębiorstwie.
Podatek od nieruchomości za czasowe zajęcie nieruchomości
Newsletter o działalności Eureau (nr 4)
III Polski Kongres Przedsiębiorczości
Kalkulacja amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z funduszy UE
Szkolenie: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok oraz zmiany w ustawie o rachunkowości na 2016 rok
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do konsultacji
Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM
IGWP Management - Bukowina Tatrzańska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1