IGWP

Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi – kolejnym zadaniem dla gmin
Ilość ścieków oczyszczanych na komunalnych oczyszczalniach ścieków w Polsce
Rusza system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii
Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości przez posiadacza zależnego gruntów i budynków, który zawarł bezpośrednią umowę z właścicielem.
Relacja z posiedzenia Senackiej Komisji Środowiska
Konferencja "Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych" - Relacja
Sieci kanalizacyjne oraz przyłącza kanalizacyjne będące w zarządzie bądź administracji jednostek sprawozdawczych wg. form własności w 2014 roku.
Stan zarządu bądź administracji według formy własności w 2014 roku
2016.04.12-14 - VII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w Polsce
Aquanet SA w prestiżowym konkursie European Business Awards
Kontynuacja prac nad zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zgoda dorozumiana inwestora, a jego wiedza o postanowieniach umowy.
Struktura kosztów w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w 2014 r.
Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Sprawozdanie z działalności EurEau w 2015 roku
Skutki braku modernizacji i remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Zeszyt specjalny „Ogólne zasady projektowania instalacji oczyszczalnia wody i ścieków z zastosowaniem ozonu. Cześć 1 – ozonowanie wody”
Interpretacja indywidualna w zakresie skutków podatkowych.
Nowelizacja ustawy o OZE - przesunięcie o pół roku wejście w życie przepisów dotyczących systemu aukcyjnego.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1