IGWP

Rozwiązanie umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków bez zachowania okresu wypowiedzenia przez usługodawcę
Wynik finansowy przedsiębiorstw w 2014 roku
Relacja z Targów WOD-KAN 2016
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna inwestuje w realizację Gdańskiego Szlaku Wodociągowego
110-lecia istnienia Wodociągów w Nowem
Uczyć się na błędach innych
Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Określenie ilości pobranej wody na podstawie pełnego przekroju rury w przypadku zaboru lub uszkodzenia wodomierza przez odbiorcę
Relacja z konferencji z okazji zakończenia Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”
Liczba przedsiębiorstw z działu Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody w Polsce
Zaproszenie na stoisko IGWP na Targach WOD-KAN 2016
Dostęp do wody a rynek pracy
Dostępność cenowa wody w województwach w 2014 roku
Rosnąca rola OZE w europejskim rynku energii
170 milionów na realizację projektów wodociągowych w województwie pomorskim.
Współpraca IGWP ze Stowarzyszeniami
Ceny wody i przeciętne zużycie wody w województwach w 2002 i 2014 roku
Cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w latach 1999-2014
Opracowania IGWP wysłane do Członków w I kwartale 2016 roku
Określenie maksymalnego poziomu obniżenia należności za wodę w przypadku dostarczania wody o pogorszonej jakości lub o niższym ciśnieniu

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1