IGWP

Ankieta dotycząca regulatora branży wodociągowo-kanalizacyjnej
Od dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące Kodeksu pracy
Trwają konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Aktualizacja mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
XXVI Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Ilość ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną i oczyszczonych na komunalnych oczyszczalniach ścieków
Komunikat IGWP w sprawie „Poradnika wodociągowo-kanalizacyjnego” UOKiK
Konsultacje - projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
Konsultacje - projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Konsultacje - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw
Konsultacje pakietu ustaw zmierzających do poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Współpraca na terytorium Królestwa Arabii Saudyjskiej
Opracowanie: Wyniki finansowe przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych osiągnięte w 2014 roku
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie“ ma swojego reprezentanta w Radzie ds. Akredytacji
Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji GIODO przez administratora danych będącego przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
Nakazanie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej przez posiadacza nieruchomości.
Stanowisko Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
Ankieta dotycząca cen i stawek opłat (brutto) za wodę i ścieki na dzień 01.07.2016r.
Odbyło się szkolenie dotyczące OZE
Ankieta Ekonomiczno-Techniczna za rok 2015

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1