IGWP

Potrącenie a obowiązek korekty VAT
Obowiązkowy audyt energetyczny
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej
Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
Podziękowanie IGWP
Działania Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w związku z projektem Kodeksu urbanistyczno - budowalnego
Sprawozdanie z wykonania  krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
Podziękowania
2016.10.25-26 - IGWP Patronem Honorowym I Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi” w hotelu Belvedere w Zakopanem
Konsultacje - Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
Misja Gospodarcza do Rzymu
Monitoring substancji promieniotwórczych przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne w wodzie do spożycia.
Obniżenie stawek za pobór wód między innymi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Samorządy negatywnie o planowanych podwyżkach opłat za pobór wód.
Wyniki badania ankietowego dotyczącego wpływu projektu Prawa Wodnego na wzrost cen za wodę.
Prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w świetle wyroku WSA i decyzji Izby Skarbowej.
Posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 12.09.2016r.
Spotkanie Prezydium Rady Izby z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska.
Umowa w sprawie hurtowego odbioru ścieków, a opłaty dodatkowe za ścieki o przekroczonych parametrach.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1