IGWP

Artykuł w Pulsie Biznesu: "Deszcz na wagę złota"
Uwaga! Nowy termin szkolenia: Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - od zestawu hydroforowego po tłocznię ścieków: Grudziądz, 3-5 października 2017 r.
Prezydent podpisał ustawę Prawo wodne
Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne - uchwała Sądu Najwyższego - UOKiK
XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Polsce
Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
Trzy miesiące do obowiązku złożenia audytu energetycznego
Nieodpłatne przekazanie w ramach umowy użyczenia nieruchomości gruntowych spółce przez gminę jest wyłączone z opodatkowania
„Pakiet dla średnich miast” – wsparcie finansowe dla 255 miejscowości
Prawo do odliczenia VAT od inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej
Interpretacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. wydanej w sprawie III SZP2/16
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w sytuacji zatrudniania pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Projekt ustawy Prawo wodne skierowany do pierwszego czytania
Nowy projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 26.04.2017 roku
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu” wraz z uzasadnieniem
Sprawozdanie finansowe jako element wniosku taryfowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Posiedzenie Komisji Senackiej
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" prezentuje osiągnięcia branży wod-kan na Międzynarodowej konferencji w Jaremcze na Ukrainie.
Spotkanie z przedstawicielami WAREG - Zrzeszenie Europejskich Regulatorów Wody.
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz koszty, do pokrycia których zobowiązana jest gmina

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1