IGWP

Podziękowania
2016.10.25-26 - IGWP Patronem Honorowym I Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi” w hotelu Belvedere w Zakopanem
Konsultacje - Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
Misja Gospodarcza do Rzymu
Monitoring substancji promieniotwórczych przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne w wodzie do spożycia.
Obniżenie stawek za pobór wód między innymi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Samorządy negatywnie o planowanych podwyżkach opłat za pobór wód.
Wyniki badania ankietowego dotyczącego wpływu projektu Prawa Wodnego na wzrost cen za wodę.
Prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w świetle wyroku WSA i decyzji Izby Skarbowej.
Posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 12.09.2016r.
Spotkanie Prezydium Rady Izby z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska.
Umowa w sprawie hurtowego odbioru ścieków, a opłaty dodatkowe za ścieki o przekroczonych parametrach.
Ankieta dotycząca regulatora branży wodociągowo-kanalizacyjnej
Od dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące Kodeksu pracy
Trwają konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Aktualizacja mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
XXVI Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Ilość ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną i oczyszczonych na komunalnych oczyszczalniach ścieków
Komunikat IGWP w sprawie „Poradnika wodociągowo-kanalizacyjnego” UOKiK

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami - 26-28.06.2019 Iława +

    Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami - 26-28.06.2019 Iława Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zaprasza na „Akademię Zarządzania WOD-KAN pod Czytaj więcej
  • Podatki 2019 w branży wod-kan: zmiany przepisów, aktualne interpretacje - Bydgoszcz, 15 marca 2019r.-szkolenie odwołane +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.