IGWP

Ankieta w sprawie kosztów dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia
Konsultacje nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Spotkanie w MGMiŻŚ sprawie rozporządzenia dotyczącego odzysku ze ścieków wody na cele rolnicze
Zespół ds. Bezpieczeństwa Wody Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
Ograniczanie strat wody - teoria i praktyka w systemach zaopatrzenia w wodę: Bydgoszcz, 12 lutego 2020r.
Woda do picia w przystępnej cenie - Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta
Wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
Sukces Aquanetu
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowlane hydrotechniczne
Newsletter EurEau - GRUDZIEŃ 2019r
Zakończenie prac nad treścią dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia
Konferencja WODA. ŚCIEKI. OSADY już za nami
Master of Business Administration in Utilities (MBAU)
Newsletter EurEau - LISTOPAD 2019r.
Spartakiada 2020 w Poznaniu
Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych
Akademia Menadżera Innowacji - PARP
Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia
Zestawienie najważniejszych zmian dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej w ustawie z dnia 11 września 2019 o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Rząd przyjął nowelizację ustawy Prawo budowlane

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.