Prawo Wodne

 • Ankieta w sprawie kosztów dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia

  Szanowni Państwo

  Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostanie wkrótce przyjęta. Piszemy o tym na stronie Izby.

 • Tekst projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

  Szanowni Państwo,

  Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, iż w dniu 16 lipca br. na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dziale pn. wniesione projekty ustaw pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Został on skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.


  Poniżej przedstawiamy tekst projektu wraz z pozostałymi elementami dotyczącymi ustawy Prawo wodne.

  Projekt ustawy 

  Uzasadnienie projektu

  Pozostałe elementy:

  Ocena skutków regulacji

  Raport z konsultacji

  Tabela zgodności 

  Przepisy projektu 

  Wszystkie powyższe elementy dotyczące ustawy Prawo wodne zostały pozyskane z dużo obszerniejszego pliku, który został umieszczony na stronie internetowej Sejmu RP.

  Marcin Błędzki
  główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

 • Nowelizacja ustawy Prawo Wodne przyjęta przez Radę Ministrów

  Szanowni Państwo,

  Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, iż w dniu 9 lipca br. Rada Ministrów przyjęła Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu UC142), którego Wnioskodawcą jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  IGWP aktywnie uczestniczyła w pracach na ww. projektem, przedkładając stanowisko Izby, przedstawiciele Izby odbyli także szereg spotkań z przedstawicielami Ministerstwa.

  Przedłożone stanowisko Izby opracowane zostało na podstawie uwag oraz badania ankietowego przeprowadzonego wśród Członków Izby.

  Poniżej link do szczegółowych informacji w powyższym zakresie :

  https://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/prawo/1246-uwagi-igwp-do-nowelizacji-ustawy-prawo-wodne

  Z chwilą opublikowania ostatecznej treści projektu, przyjętego przez Rząd, Izba przedstawi szczegółowe informacje dotyczące przyjętych uregulowań w zakresie branży.

  Jednocześnie, informujemy, że przedstawiciele Izby będą aktywnie uczestniczyć w dalszym procesie legislacyjnym na etapie prac parlamentarnych nad projektem ustawy.

  adw. Paweł Sikorski
  Ekspert IGWP

 • Stanowisko Izby z dnia 11.02.2019 r. w sprawie stawki podatku VAT za wodę

  W związku z pojawiającymi się w dalszym ciągu wątpliwościami odnośnie stawki podatku od towarów i usług jaki miałby zastosowanie dla wody dostarczanej za pośrednictwem sieci wodociągowej , a zwłaszcza z nową propozycją Ministerstwa Finansów mającą tymże wątpliwościom zapobiec, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, iż w dniu 11.02.2019 r. przesłała do Ministerstwa Finansów, z wiadomością do MGMiŻŚ, kolejne pismo.

 • Nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej skierował do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów kolejną wersję ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (UC142)

  Nowa wersja projektu ustawy znajduje się tutaj

  adw. Paweł Sikorski
  Ekspert IGWP

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne - do ponownych uzgodnień

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem licznych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (UC142), Komitet Rady Ministrów zdecydował o nierozpatrywaniu dokumentu (nowy tekst) oraz zlecił Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi  Śródlądowej zorganizowanie spotkania uzgodnieniowego.

  Nadmieniamy, iż uwagi do procedowanego projektu ustawy Prawo wodne zgłosiła również IGWP.

  Małgorzata Massel

  specjalista ds. PR IGWP

 • Stanowisko IGWP w przedmiocie oceny celu poboru wody przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na potrzeby określenia opłat za usługi wodne na podstawie ustawy Prawo wodne

  Izba  Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’, w załączeniu przekazuje Państwu stanowisko IGWP w przedmiocie oceny celu poboru wody przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na potrzeby określenia opłat za usługi wodne na podstawie ustawy Prawo wodne.

  Potrzeba opracowania przedmiotowego stanowiska wynika z prezentowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykładani przepisów ustawy Praw wodne dotyczących pobierania opłat, zawartej w pismach kierowanych do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

  Treść stanowiska

  Magdalena Borowczyk-Zalewska
  główny specjalista ds. prawnych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

  Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1