Pogotowie BHP

 • Pytanie: Jak zorganizować pracę w przestrzeniach zamkniętych?

  Odpowiedź: Prace w zbiornikach zamkniętych wymagają specjalnych przygotowań organizacyjnych i technicznych określonych w instrukcji eksploatacji. Prace te powinny być wykonywane na polecenie pisemne pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.

 • Pytanie: Czy zmiany wprowadzone od 1.04.2015 roku zakazują lekarzom medycyny pracy wskazywać lub wpisywać przeciwwskazania pracownika do pracy na orzeczeniu, które trafia do pracodawcy?

  Odpowiedź: W ramach ogólnie pojętej profilaktycznej ochrony zdrowia pracownika na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z kluczowych elementów profilaktyki są badania lekarskie.

 • Pytanie: Czy pracownicy pracujący na oczyszczalni ścieków mogą w tym samym dniu wykonywać prace na stacji uzdatniania wody?. Jeżeli mogą, jakie muszą być spełnione warunki bezpieczeństwa i higieny pracy?

  Odpowiedź: Nie istnieją żadne odmienne uregulowania prawne zabraniające takim osobom wykonywanie tego typu prac w ciągu dnia. Zapisy dotyczące wykonywania tego typu prac powinny zostać ujęte w zakresach obowiązków pracowników, lub też w jakimkolwiek akcie zawarcie stosunku pracy. Możliwości wykonywania pracy uzależnione są również od sytemu czasu pracy panujący w danej jednostce.

 • Pytanie: Czy prowadzenie książek obiektów budowlanych dla sieci wodociągowych jest obowiązkowe, a jeżeli tak to na czym polega przegląd takiego obiektu budowlanego przewidziany w prawie budowlanym?

  Odpowiedź: Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane to na właścicielu lub zarządcy ciąży obowiązek prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

 • Pytanie:Kto w zakładzie pracy jest odpowiedzialny za napisanie instrukcji BHP?

  Odpowiedź: W myśl art. 2374 § 2 k.p. to pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Podobne stwierdzenie zawarte jest w § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. +

  Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych została uchwalona 28 Czytaj więcej
 • Niezawodność dostaw wody, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Katowice, 12-13 czerwca 2019r. +

  Niezawodność dostaw wody, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Katowice, 12-13 czerwca 2019r. Tematyka szkolenia:  Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami Czytaj więcej
 • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.