członkowieIGWP

 • Przedsiębiorstwa wodociągowe w walce z koronawirusem

  Pandemia wywołana przez COVID-19 postawiła przed zarządzającymi przedsiębiorstwami wod-kan szereg nowych zadań i wyzwań. W mediach wiele mówi się o pracownikach służby zdrowia, strażakach, policjantach. My jednak doskonale wiemy, że praca w w branży wod -kan, to też nie zawsze bezpieczna służba.  Szczególnie w czasie pandemii trudno wyobrazić sobie życie bez wody i dbających o jej bezpieczeństwo ludzi.

  Infrastruktura krytyczna
  O tym, czy dany obiekt, instalacja czy urządzenie znajduje się w wykazie infrastruktury krytycznej, decyduje Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).  Obowiązkiem właścicieli i posiadaczy obiektów jest zapewnienie ciągłości i sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej.  Przedsiębiorstwa wodociągowe będące operatorami infrastruktury krytycznej musiały w szybkim czasie przygotować swoje służby i obiekty i dostosować je się do wytycznych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz WHO.

  Bezpieczeństwo najważniejsze
  Właściwa higiena to wg. Specjalistów najważniejsza broń przed zarażeniem koronawirusem, dlatego tak ważne jej zapewnienie ciągłości dostaw i bezpieczeństwa wody. Aby stacje wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i inne obiekty funkcjonowały sprawnie,  niezbędne są wiedza i doświadczenie pracowników. Co mogłoby się stać, gdyby ich nagle zabrakło, choćby w wyniku obowiązkowej kwarantanny? Dlatego dla zarządzających przedsiębiorstwami wod-kan zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są priorytetem.

  - Aby zapewnić ciągłość dostaw wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków zastosowaliśmy rotacyjny system pracy pracowników fizycznych z tygodniową zmianą. Pracownicy zostali rozmieszczeni w różnych obiektach, aby maksymalnie ograniczyć kontakty międzyludzkie. Taka organizacja pracy, zabezpiecza ciągłość dostaw wody dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej. - mówi Andrzej Malinowski Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
  Również w poznańskim Aquanecie wprowadzono wiele zmian:
  „Ludzie są największą troską bo mamy prawie 1000 osobową załogę, mamy ich rodziny imamy przypadek zachorowania wśród załogi przedsiębiorstw wodociągowych, które się u nas wydarzyło. Jasne jest, że nie pracujemy w pełnym składzie osobowym, że staramy się minimalizować obsadę na ile to jest oczywiście możliwe, żeby firma funkcjonowała normalnie i zorganizowaliśmy pracę zdalną. największym wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług i przygotowanie się do scenariuszy takich jak we Włoszech ” –Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet. 

  W służbie mieszkańcom
  Pracownicy przedsiębiorstw wod – kan są z mieszkańcami swoich miast na co dzień. Wszędzie działają pogotowia wodociągowe, służby są w ciągłej gotowości. Brygady codziennie wyjeżdżają, aby naprawiać mniejsze lub większe awarie.

  Sprawy załatwiane są tak, aby maksymalnie ograniczyć konieczność wychodzenia z domu. W większości z nich ograniczono kontakt z klientami poprzez zamkniecie Biur Obsługi Klienta. Wiele można załatwić zdalnie, za pośrednictwem e-BOK lub poczty mailowej. W miastach wstrzymano odczyty zdalne wodomierzy i odroczono ich wymianę. Klienci mogą sami podawać stan liczników. W niektórych przedsiębiorstwach można ubiegać się o przesunięcie terminu płatności, zwolnienie z odsetek za nieterminową wpłatę czy nieodpłatne usunięcie awarii na przyłączu odbiorcy. W mojej opinii to, czego od nas potrzebują dziś mieszkańcy Zabrza, to pewność, pomoc, empatia i spokój. Jesteśmy dużą spółką komunalną, która musi udźwignąć to, co się nam przytrafiło– mówi Piotr Niemiec, Prezes ZPWiK w Zabrzu.

   Wodociągi Miasta Krakowa również są przygotowanie do walki z pandemią:
  „Wodociągi Miasta Krakowa przeorganizowały swoja pracę, skupiliśmy się na dwóch podstawowych celach. Pierwszy cel, czyli bezpieczne zaopatrzenie w wodę mieszkańców Krakowa i skuteczne, bezpieczne oczyszczanie ścieków. Drugi cel to jest bezpieczeństwo naszych pracowników. Na tych dwóch celach skupiliśmy wszystkie swoje działania. Mamy zapasy wszystkiego co nam jest potrzebne na około trzy  miesiące. Pod tym względem jesteśmy jednym z lepiej przygotowanych przedsiębiorstw w kraju”-  Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa

  W Warszawie, pracownicy MPWiK  zajmują się dezynfekcją ogólnodostępnych miejsc, używają do tego wysoko ozonowanej wody, która skutecznie zwalcza i zapobiega rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  Ozonowane są przejścia podziemne, przystanki autobusowe, okolice szpitali i ulice.

  We Wrocławiu priorytetem  stało jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom MPWiK, w tym celu Spółka ściśle współpracuje z władzami Miasta.  „Pokonamy ten trudny czas razem.  Tak zawsze robiliśmy to we Wrocławiu. Dzisiaj pamiętajmy jak wiele zależy od nas samych. Nie wychodźmy z domu, jeśli to nie jest konieczne. Myjmy ręce tak często jak to możliwe. To proste sposoby zabezpieczenia się przed koronawirusem. We Wrocławiu dbamy o bezpieczeństwo wody, wielokrotnie badamy ja na każdy etapie produkcji. Wiemy, że spełnia wszystkie najbardziej restrykcyjne normy. O to, żebyście mieli zdrowa wodę w kranach24 h/dobę troszczą się pracownicy naszego Wrocławskiego MPWiK i bardzo im za to chciałbym podziękować… „  - Jacek Sutryk Prezydent  Miasta Krakowa.

  Czas pandemii jest niezwykle ciężki dla naszej branży, ale pokazuje też jej siłę i umiejętność mobilizacji. Nie mamy pewności jak będzie wyglądała przyszłość i dalsza walka z wirusem, ale jedno jest pewne …. mieszkańcy polskich miast i wsi mogą na nas liczyć.

  Małgorzata Massel
  specjalista ds. PR

  Źródła:
  www.slaskie.naszemiasto.pl
  www.portalkomunalny.pl
  https://www.facebook.com/prostozkranu/videos/1582325321930509/ (03.05.2020)
  https://www.facebook.com/AquanetPoznan/videos/2812767122093334/ (03.05.2020)
  https://www.facebook.com/378499978835939/videos/599757737289598/ (03.05.2020)

 • Odpowiedź na pismo w sprawie wypracowanie jednolitego, elastycznego podejścia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do realizacji przez przedsiębiorstwa wod.- kan. harmonogramów poborów próbek wody.

  W dniu dzisiejszym wpłynęła do Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" odpowiedź na pismo skierowane do Głównegi Inspektora Sanitarnego w sprawie wypracowania jednolitego, elastycznego podejścia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do realizacji przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne harmonogramów poborów próbek wody do spożycia w ramach monitoringu jakości wody.

 • Ankieta w sprawie kosztów dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia

  Szanowni Państwo

  Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostanie wkrótce przyjęta. Piszemy o tym na stronie Izby.

 • Spotkanie w MGMiŻŚ sprawie rozporządzenia dotyczącego odzysku ze ścieków wody na cele rolnicze

  W dniu 21 stycznia w MGMiŻŚ odbyło się spotkanie w sprawie rozporządzenia dotyczącego odzysku ze ścieków wody na cele rolnicze. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilku ministerstw (Klimatu, Środowiska, Rolnictwa) GIS, NFOŚiGW, IMiGW, Wód Polskich oraz IGWP.

 • Sukces Aquanetu

  Projekt REWAISE, (REsilient WAter for Smart Economy), zgłoszony do konkursu Horizon 2020, wygrał i pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

  Prace nad projektem REWAISE  trwały w Aquanet SA od grudnia 2018 r. Konkurował on z innym zgłoszeniami przygotowanymi przez konsorcja złożone z największych podmiotów europejskich.
  Na sukces projektu składały się dwa etapy. Pierwszy, odnotowany w lutym bieżącego roku, kiedy to został wyłoniony z 68 innych projektów, kwalifikując się tym samym do finałowej 17. oraz drugi, świętowany teraz - fakt, że zostaliśmy jednym z 5 wygranych.

  Na etapie przygotowania wniosku konkursowego Aquanet SA pracował z 25 podmiotami, reprezentującymi kraje UE, m.in.: Hiszpania, Anglia, Francja czy Holandia.
  Współpraca ta będzie kontynuowana podczas realizacji opisywanych koncepcji, między innymi takich, jak: inteligentny model oczyszczalni, prace nad wykorzystaniem ścieków oczyszczonych
  oraz pozyskiwanie cennych surowców z osadów.

  Ze względu na wkład merytoryczny i zaangażowanie, Aquanet SA został mianowany liderem i koordynatorem obszaru obejmującego działania Szwecji, Czech i Polski, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem.

  REWAISE otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 mln EUR, z czego 1.5 mln EUR będzie przeznaczone na cele AQUANET SA.


  Agnieszka Kaczmarek
  AQUANET SA

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

  Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1