Pierwsza część Zeszytu dotyczy analizy ekonometrycznej przykładowego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Tekst zawiera opis przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz w dalszej części szczegółowy opis kolejnych działań niezbędnych do wykonania modelu ekonometrycznego kształtowania się cen za wodę i ścieki. W ramach analizy stworzono dwa modele dwurównaniowe, na podstawie których zostały przeprowadzone procesy predykcji dla cen wody i ścieków.

Druga część dotyczy analizy cen wody i ścieków w Polsce w ostatnim piętnastoleciu. Porównane i przeanalizowane zostały ceny ogólnopolskie oraz regionalne w podziale na województwa. Opracowanie zawiera również przedstawienie dynamiki cen i nakładów inwestycyjnych na działalność wodociągową i kanalizacyjną. Wyliczone zostały wskaźniki charakteryzujące zależności wpływające na ceny wody oraz ścieków.

Cena zeszytu wynosi 21,00 zł (w tym 5% VAT), koszt wysyłki: 2,00 zł/szt.

Zeszyt można zamówić przesyłając wypełniony formularz dostępny TUTAJ