Wytyczne dotyczące jakości wody do picia

Autor
World Health Organization
Rok wydania
Bydgoszcz 2014
ISBN
978-83-63921-53-8
Liczba stron
618
Cena
245 zł
Czytaj więcej
Problematyka przyłącza kanalizacyjnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Autor
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
Rok wydania
Bydgoszcz 2014
ISBN
978-83-63921-73-6
Liczba stron
168
Cena
66 zł
Czytaj więcej
Wytyczne dotyczące BHP w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

Autor
Emilia Staniszewska
Rok wydania
Bydgoszcz 2014
ISBN
978-83-63921-77-4
Liczba stron
498
Cena
105 zł
Czytaj więcej
Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej

Autor
Andrzej Wójtowicz, Cezary Jędrzejewski, Maciej Bieniowski, Helena Darul
Rok wydania
2013
ISBN
978-83-63921-56-9
Liczba stron
498
Cena
130 zł
Czytaj więcej
Podręcznik ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków- suplement

Autor
Maria Bakalarczyk, Wanda Gorzelany
Rok wydania
Bydgoszcz 2014
ISBN
978-83-938803-0-0
Liczba stron
176
Cena
66 zł
Czytaj więcej
Podręcznik ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Teoria i praktyka

Autor
Maria Bakalarczyk, Wanda Gorzelany
Rok wydania
Bydgoszcz 2010
ISBN
978-83-906486-4-4
Liczba stron
256
Cena
66 zł
Czytaj więcej
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Autor
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
Rok wydania
Bydgoszcz 2012
ISBN
978-83-906486-9-9
Liczba stron
178
Cena
96 zł
Czytaj więcej
Podstawy bezwykopowej rehabilitacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych

Autor
Andrzej Kolonko, Wiesław Kujawski, Bogdan Przybyła, Andrzej Roszkowski, Sławomir Rybarski
Rok wydania
Bydgoszcz 2011
ISBN
978-83-906486-6-8
Liczba stron
215
Cena
96 zł
Czytaj więcej
Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych

Autor
Wojciech Dąbrowski, Marian Kwietniewski, Rafał Miłaszewski, Barbara Morga, Andrzej Roszkowski, Jerzy Starzyński, Klara Szatkiewicz, Magdalena Tłoczek, Bogna Wichrowska i Leszek Wysocki
Rok wydania
Bydgoszcz 2011
ISBN
978-83-906486-5-1
Liczba stron
363
Cena
Nakład wyczerpany!
Czytaj więcej
Zakładowy Plan Kont dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Autor
Wanda Gorzelany, Urszula Adamik, Ryszard Pionk, Mirosław Kaliszewski
Rok wydania
Bydgoszcz 2009
ISBN
978-83-906486-8-2
Liczba stron
139
Cena
54 zł
Czytaj więcej
Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Autor
prof. dr hab. Błażej Wierzbowski
Rok wydania
Bydgoszcz 2006
ISBN
83-906486-7-9
Liczba stron
312
Cena
36 zł
Czytaj więcej
Zeszyt specjalny "Kształtowanie cen za wodę i ścieki w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych – zmienne i zależności"

Autor
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
Rok wydania
2015
ISBN
ISSN: 1734-0896
Liczba stron
39
Cena
21 zł
Czytaj więcej
Zeszyty Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

ISBN
ISSN: 1734-0896
Liczba stron
40
Cena
Prenumerata roczna:
Czytaj więcej
OGÓLNE ZASADY PROJEK TOWANIA INSTALACJI OCZ YSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW Z ZASTOSOWANIEM OZONU

Autor
mgr inż. Robert Muszański
ISBN
ISSN 1734-0896
Liczba stron
43
Cena
28 zł
Czytaj więcej