Ustawy

Nowelizacja ustawy Prawo wodne
Wejście w życie Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja ustawy Prawo Wodne przyjęta przez Senat
Uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
Konsultacje projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów RZGW PGWWP
Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na zapytanie IGWP
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego
Najnowsze informacje w sprawie ustawy Prawo wodne
Zdjęcie z porządku obrad Sejmu z dnia 07.07.2017 r. projektu ustawy Prawo wodne
Drugie czytanie projektu ustawy - Prawo wodne
Sprawozdanie z prac połączonych Komisji Sejmowych w sprawie nowego Prawa wodnego
Trzy miesiące do obowiązku złożenia audytu energetycznego
Sprawozdanie z prac Podkomisji w sprawie nowego Prawa wodnego z dn. 22 czerwca br.
Nowy projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 26.04.2017 roku
Nowy jednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. +

    Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. Cele kształcenia:  Zdobycie komplementarnych umiejętności obsługi samochodów specjalistycznych do czyszczenia Czytaj więcej
  • System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wod-kan w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń: Bydgoszcz, 23-24 października 2018 r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.