Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje konieczne w projektowaniu organizacji zorientowanej procesowo oraz zarządzaniu procesami.
Oferta adresowana jest do menedżerów, kierowników i pracowników zaangażowanych w reorientację procesową przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Informacja szczegółowa do pobrania w formacie PDF

Dowiedz się więcej

Rekrutację prowadzi Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie