Akademia Zarządzania WOD-KAN to nowa inicjatywa Izby dedykowana menedżerom i kadrze zarządzającej. Mamy nadzieję, że zaproponowane w ramach Akademii studia podyplomowe i cykl szkoleń spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Naszym strategicznym partnerem w tym przedsięwzięciu jest Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jednak nie zamykamy się na współpracę z innymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi. Akademia Zarządzania WOD-KAN to nowoczesna platforma, dająca możliwość poszerzania kompetencji, rozwoju i źródło praktycznej wiedzy.

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION in PUBLIC MANAGEMENT

Studia typu executive management. Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej do zarządzania instytucjami publicznymi w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia środowisk pracowników jednostek publicznych, jak i współpracującego z nimi świata biznesu.
Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania organizacją w aspektach finansowym, komunikacyjnym, prawnym i kapitału ludzkiego oraz rozwiną umiejętności umożliwiające efektywne pełnienie funkcji kierowniczych.

Ukończenie studiów pozwoli absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Program oferowany jest przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK we współpracy z MSAP.
Rekrutację prowadzi Krakowska Szkoła Biznesu.

Informacja szczegółowa do pobrania w formacie PDF

Dowiedz się więcej

Studia podyplomowe

Strefa Zarządzania Wod-Kan na Targach WOD-KAN w Bydgoszczy

„Strefa Zarządzania Wod-Kan” była wydarzeniem towarzyszącym XXVI Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, które odbyły się w czerwcu tego roku w Bydgoszczy. Podjęliśmy próbę zaproponowania menedżerom uczestniczącym w Targach swoistego seminarium o różnych problemach zarządzania firmami wodociągowymi. Program Strefy składał się z kilku krótkich wystąpień tematycznych, które stanowiły w gruncie rzeczy wprowadzenie do dyskusji z uczestnikami. Wśród osób prezentujących różne problemy byli: dr Krzysztof Głuc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Paweł Chudziński, Prezes Aquanet SA w Poznaniu, Janusz Adamek, Prezes Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., Piotr Ziętara, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie oraz gość specjalny, którym był Andrzej Malinowski, Prezes Konfederacji Pracodawców Polskich.

W sumie w różnych panelach Strefy wzięło udział ponad 100 osób, co traktujemy jako oznakę żywego zainteresowania i sukcesu samego pomysłu zorganizowania takiego seminarium. Uczestnicy zwracali uwagę na różnorodność tematów – od, z pozoru bardzo teoretycznego, tematu modeli zarządzania publicznego, poprzez problematykę benchmarkingu, inżynierii finansowej i modeli finansowania inwestycji, aż po bardzo żywy temat dostępności cenowej usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Z pewnością rozmowa z Panem Andrzejem Malinowskim wniosła ciekawe wątki dotyczące szerszego spojrzenia na gospodarkę polską w kontekście europejskim.

Zdecydowaliśmy kontynuować w kolejnym roku ten element spotkań targowych w Bydgoszczy – zapewne tematyka będzie inna i będziemy chcieli na początku roku 2019 przeprowadzić krótkie badania na temat najbardziej oczekiwanych wątków do dyskusji. Już dzisiaj zapraszamy do „Strefy Zarządzania Wod-Kan” na XXVII Targach WOD-KAN!

SZKOLENIA I KONFERENCJE