Nasze szkolenia

 • KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. +

  KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. Cele kształcenia:  Zdobycie komplementarnych umiejętności obsługi samochodów specjalistycznych do czyszczenia Czytaj więcej
 • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych - Wrocław, 23 listopada 2018 r. +

 • Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 20-22 listopada 2018 r. +

  Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 20-22 listopada 2018 r. Tematyka szkolenia: Podstawy teoretycznej techniki pompowej Pompownie technologiczne i sieciowe Czytaj więcej
 • Operator oczyszczalni ścieków: Bydgoszcz, 27-29 listopada 2018 r. +

  Operator oczyszczalni ścieków: Bydgoszcz, 27-29 listopada 2018 r. Tematyka szkolenia: Zajęcia teoretyczne (w sali wykładowej hotelu): podstawy dokumentacji Czytaj więcej
 • Kierownik/mistrz oczyszczalni ścieków: Poznań, 17-19 października 2018 r. +

 • Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej: Bydgoszcz, 16-17 października 2018 r. +

 • Konsekwencje wejścia w życie ustaw o zmianie ustaw Prawo wodne oraz ZZWIZOŚ w praktyce przedsiębiorstw wod-kan, Bydgoszcz -14.12.2018 r. +

 • Rozwiązywanie problemów związanych ze stratami wody - Wrocław, 12 października 2018 r. +

 • Benchmarking wod-kan w Polsce i Europie. Warszawa, 30 października 2018 r. +

  Benchmarking wod-kan w Polsce i Europie. Warszawa, 30 października 2018 r. Krajowy projekt benchmarkingowy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przeprowadzany przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Czytaj więcej
 • Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Bydgoszcz, 9-11 października 2018 r. +

  Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Bydgoszcz, 9-11 października 2018 r. Cele kształcenia:  Zdobycie komplementarnych umiejętności obsługi samochodów specjalistycznych do czyszczenia Czytaj więcej
 • Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - od zestawu hydroforowego po tłocznię ścieków: Grudziądz, 6-8 listopada 2018r. +

 • Kurs potwierdzony: Instalator sieci wod-kan - Katowice, 18-20 września 2018 r. +

 • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych - Warszawa, 20 września 2018 r. +

  Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych - Warszawa, 20 września 2018 r. Tematyka szkolenia:  Spółki komunalne a obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Czytaj więcej
 • Konsekwencje wejścia w życie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. (Akademia Zarządzania) - Warszawa, 21 września 2018 r. +

  Konsekwencje wejścia w życie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. (Akademia Zarządzania) - Warszawa, 21 września 2018 r. Tematyka szkolenia: Prezentacja stanowisk Wód Polskich w zakresie stosowania przepisów Czytaj więcej
 • Kurs potwierdzony: Operator stacji uzdatniania wody - Bydgoszcz, 25-27 września 2018 r. +

 • Lista zamknięta (brak miejsc): Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Warszawa, 27 września 2018 r. +

  Lista zamknięta (brak miejsc): Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Warszawa, 27 września 2018 r. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w elektronicznym obiegu dokumentów Czytaj więcej
 • Zmiana terminu - Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - Warszawa, 21 czerwca 2018 r. +

  Zmiana terminu - Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - Warszawa, 21 czerwca 2018 r. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w elektronicznym obiegudokumentów jest Czytaj więcej
 • Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryf i skrócenia obowiązywania taryf - Katowice, 12 czerwca 2018 r. +

  Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryf i skrócenia obowiązywania taryf - Katowice, 12 czerwca 2018 r. Tematyka szkolenia:  Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryf i skrócenia Czytaj więcej
 • System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wod-kan w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń - Bydgoszcz, 13-14 czerwca 2018 r. +

  System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wod-kan w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń - Bydgoszcz, 13-14 czerwca 2018 r. Tematyka szkolenia:  Wychodząc naprzeciw przedstawicielom przedsiębiorstw wod-kan, IGWP organizuje szkolenie, Czytaj więcej
 • ODWOŁANE - Zarządzanie z wykorzystaniem technologii cyfrowych: nowoczesne przedsiębiorstwo wod-kan (Akademia Zarządzania) Warszawa, 8 maja 2018 r. +

  ODWOŁANE - Zarządzanie z wykorzystaniem technologii cyfrowych: nowoczesne przedsiębiorstwo wod-kan (Akademia Zarządzania) Warszawa, 8 maja 2018 r. Tematyka szkolenia:  Transformacja cyfrowa pociąga za sobą radykalną zmianę filozofii Czytaj więcej
 • 1

Zobacz jak wyglądają szkolenia

Szkolenie VAT Kraków

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Formularz w formacie PDF
Pobierz plik ankiety i wypełnij w programie Adobe Reader
Kontakt w sprawie szkoleń
IWONA WŁODAREK

Telefon
+48 52 376 89 28
Telefon komórkowy
+48 517 013 732
Faks
+48 52 376 89 20
E-mail
i.wlodarek@igwp.org.pl