Prawo

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie informacje na stronie IGWP obejmujące tematykę prawną

Informacja o stanie prac nad wnioskami taryfowymi
Konsultacje Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar
Rozporządzenie ,,taryfowe’’ ogłoszone
Rozporządzenie „taryfowe” uwzględniające postulat Izby dot. amortyzacji podpisane w dniu 28.02.2018 r.
Stanowisko IGWP dotyczące projektu rozporządzenia MŚ w sprawie określenia taryf, wzoru wniosków o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Zmiana Ministerstwa właściwego do spraw gospodarki wodnej
Wyrok TK odnośnie zasad ustalania podatku od nieruchomości
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (UD278)
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego
Zmiany w prawie spółek komunalnych w roku 2017 w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczny poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wod-kan
Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne - uchwała Sądu Najwyższego - UOKiK
Zdjęcie z porządku obrad Sejmu z dnia 07.07.2017 r. projektu ustawy Prawo wodne
Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
Trzy miesiące do obowiązku złożenia audytu energetycznego
Prawo do odliczenia VAT od inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej
Interpretacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. wydanej w sprawie III SZP2/16
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w sytuacji zatrudniania pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Nowy jednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu” wraz z uzasadnieniem

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Raport benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych za 2016 rok +

    Raport benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych za 2016 rok W dniu 7 maja 2018 roku Izba wysłała do uczestników Czytaj więcej
  • Informacja o stanie prac nad wnioskami taryfowymi +

    Informacja o stanie prac nad wnioskami taryfowymi Szanowni Państwo Na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.